Direct naar:

GGNet investeert in nieuwbouw op Warnsveld-terrein

GGNet heeft de omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Zutphen voor nieuwbouw op ‘Groot Graffel’ in Warnsveld, het hoofdterrein van GGNet. De nieuw te bouwen behandelkliniek maakt onderdeel uit van het terrein-ontwikkelingsplan om beter aan te sluiten bij de geestelijke gezondheidszorg van nu. Naast nieuwbouw is vervanging en renovatie van een deel van de bestaande gebouwen ook onderdeel van het plan. Bovendien gaat GGNet het terrein door-ontwikkelen tot een eigentijdse, prettige en veilige omgeving voor patiënten, medewerkers, bezoekers en omwonenden. Er komt onder meer ruimte voor sport en beweging, ontspanning en ontmoeting.

Gepubliceerd: 09 november 2021


Nieuwbouw hoofdlocatie Warnsveld

Een grote stap in de realisatie van het ontwikkelingsplan is het bouwen van een nieuwe behandelkliniek waar plek is voor ruim 100 patiënten. De helft van de capaciteit gaat gebruikt worden ter vervanging van bestaande locaties, dus feitelijk betreft het een uitbreiding van circa 50 patiënten. Het moderne en toekomstbestendige gebouw wordt ingericht voor mensen die, vaak kortdurende, hoog intensieve psychische zorg nodig hebben.
“Om ons aanbod beter aan te laten sluiten op de wensen en eisen van de hedendaagse ggz, bundelen we de hoog intensieve zorg die we momenteel op diverse locaties aanbieden, zoals in Apeldoorn en Doetinchem, in de nieuwbouw. Voor patiënten wordt de locatie ingericht naar de nieuwste maatstaven die deze vorm van specialistische zorg vraagt. GGNet collega’s zullen de nieuwbouw gaan ervaren als een plek waar alle expertise samenkomt, wat van grote toegevoegde waarde is voor deze vorm van 24-uurs zorg. Hoewel het gebouw zal voldoen aan de hoogste veiligheids- en beveiligingseisen zal het een uitnodigende gastvrije en open uitstraling hebben, voor zowel patiënten, als medewerkers, bezoekers en omwonenden”, aldus Esther van Gaalen-Werner, Directeur Behandeling en Verblijf bij GGNet en eindverantwoordelijk voor dit project.
Inge de Vries, projectleider van het nieuwbouwproject bij GGNet voegt toe: “De aanvraag van de omgevingsvergunning is een belangrijke stap in het proces dat we al jaren zorgvuldig voorbereiden. Het wordt hiermee nu steeds concreter en daar kijken wij als organisatie enorm naar uit. In de afgelopen periode hebben we de gemeente en direct omwonenden betrokken in onze nieuwbouwplannen. Maar vooral ook in onze visie op hoe we de ggz in de regio zo toekomst- en omgevingsgericht mogelijk aan kunnen bieden”.

Architectuur

IAA-architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp van het gebouw. Zij kregen de opdracht de specifieke functionaliteit van hoog intensieve zorg in harmonie te laten zijn met de parkachtige omgeving en passend bij historische waarde van Groot Graffel.

Planning

GGNet verwacht medio 2022 te starten met de bouw en het gebouw in gebruik te nemen in december 2023. De geraamde kosten van het nieuwbouwproject bedragen 20 miljoen