Direct naar:

GGNet Scelta Apeldoorn TOPGGz erkend

Op woensdag 27 juni jl. namen onze Scelta Apeldoorn-collega’s het keurmerk TOPGGz in ontvangst. Hiermee werd Scelta Apeldoorn door collega-instellingen in het land officieel erkend als specialist voor patiënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen. Vooral voor die patiënten met persoonlijkheidsstoornissen die een langdurig en moeizaam behandelverloop kennen in de ggz en vaak nergens anders meer geholpen kunnen worden.

Gepubliceerd: 28 juni 2018

 Wat een mooi moment en wat is er hard voor gewerkt door het team. Het lijkt zo eenvoudig: je kent de criteria en ‘werkt ze af’. Maar veel minder zichtbaar zijn alle processen die erachter zitten. Het moet immers schuren om het te laten glimmen. En schuren heeft het ook zeker gedaan. Hoe maak je tijd in je drukke agenda om hiermee bezig te zijn, om de voortgang te bewaken. Maar het meest intensief waren de processen om het inhoudelijk eens te worden over de aanpassingen in de werkwijze, de vraagstellingen in de onderzoeken en het strakker in structuur zetten van de intake die deels digitaal werd uitgevoerd.

Maar juist doordat het openlijk bediscussieerd mocht worden, ontstond gaandeweg het geloof in haalbaarheid maar vooral in het nut van deze aanscherping. Nooit was het behalen van het keurmerk doel op zich. Wel gaf het richting aan een ontwikkelproces die een kwaliteitsslag opgeleverd heeft. Hard werken, maar met een mooi resultaat.

Met extra dank aan collega's Farid Chakhssi en Wies van den Bosch, zij waren hierbij een enorm drijvende kracht.