Direct naar:

Herdenking Vergeten Oorlogsslachtoffers

Op donderdag 18 april a.s. tussen 13.00 en 16.00 uur zal er een bijzondere herdenking plaatsvinden in de Vredeskapel en op de begraafplaats in Warnsveld bij het GGNet gedenkteken.

Gepubliceerd: 04 april 2019

 

Deze herdenking is ter herinnering aan alle psychiatrische patiënten die in de Tweede Wereldoorlog tijdens hun verblijf in Het Groot Graffel omkwamen als gevolg van ontberingen, ziekten en oorlogsgeweld. Ook gedenken we daarbij álle, naar schatting 600 patiënten die anoniem op het kerkhof van Warnsveld begraven liggen. Het gedenkteken werd op 4 mei 2016 gerealiseerd en beeldhouwer Hein Smeerdijk maakte er een gedicht bij waarvan de eerste regels luiden:

Toegedekt door aarde, 
rusten zij, niet genoemd,
grassen en een enkele bloem
geven slechts hun ligplaats aan,
niet genoemd, maar toch hadden zij een naam.

Stil staan en eer doen aan hen die vele jaren geleden stierven, is dus het uitgangspunt met een belangrijke link naar het heden. De dienst Geestelijke Verzorging wordt binnen de organisatie bijgestaan door een team bewogen vrijwilligers, maar ook door 200 scholieren van het Isendoorn College. Deze middelbare school uit Warnsveld heeft het gedenkteken geadopteerd en in de Vredeskapel gaan de scholieren in vier rondes luisteren naar verhalen over wat zich op het terrein heeft afgespeeld. Ook zal een patiënt vertellen hoe hij zijn opname heeft ervaren, dit zodat de scholieren een indruk krijgen wat het betekent te worstelen met een psychiatrische aandoening.
Tot slot zullen de scholieren bij het gedenkteken zelf geschreven gedichten voorlezen en worden er rozen bij het gedenkteken gelegd.

Belangstellenden zijn vanaf 13.00 uur van harte welkom in de Vredeskapel en om 15.30 uur kun je daar terecht voor koffie en een nagesprek.

Dienst Geestelijke Verzorging GGNet