Informatie uit de Taskforce EPA

Informatie uit de Taskforce EPA (Ernstige Psychiatrische Aandoeningen), waaraan GGNet deelneemt.

Gepubliceerd: 13 november 2019

 

Minimapolis in 2020 niet meer mogelijk


In de zomer zijn inwoners uit Apeldoorn en Epe met een minimapolis geïnformeerd dat die minimapolis helaas vervalt. Verzekeraars hebben de gemeenten geen aanbod voor 2020 meer gedaan. De betrokken gemeenten hebben gezocht naar alternatieven. Voor cliënten, betrokken familieleden en begeleiders is het daarom zaak in de komende maanden alert te zijn op de gemeentelijke communicatie over het wegvallen van de minimapolis.

Vanaf 12 november start het overgangsseizoen voor zorgverzekeringen. De gemeenten willen ervoor zorgen dat huidige houders van een minimapolis straks een passende, niet te dure polis krijgen. Ook zijn er aanvullende compenserende maatregelen. Voor sommige cliënten werd de premie rechtstreeks ingehouden op de bijstandsuitkering, en konden de gemeenten ook snel handelen bij betalingsachterstanden. Vanaf januari is dat niet langer mogelijk. Cliënten worden rechtstreeks geïnformeerd over de hulp die de gemeenten kunnen bieden. Voor begeleiders en/of familie is er de mogelijkheid met cliënten mee te komen naar de diverse bijeenkomsten die georganiseerd gaan worden. Op die bijeenkomsten zijn speciale overstapcoaches aanwezig. Ook komt er een speciaal (gratis) telefoonnummer waar mensen naar toe kunnen bellen vanaf het moment dat de premies bekend zijn.


Trainingen tegen stigma


Voor de zomervakantie hebben veel ambulant begeleiders meegedaan aan de anti-stigmatrainingen van Samen Sterk Zonder Stigma.

De algemene deler van de trainingen is dat er nog steeds veel kan gebeuren op het gebied van (zelf)stigma. Cliënten vinden het nogal eens lastig ergens een goede nieuwe start te maken, begeleiders worstelen soms met hun rol, en buren weten vaak niet goed hoe zich op te stellen. Vaak is er pas contact met buren op het moment dat een situatie al geëscaleerd is. Dat kan voorkomen worden door de juiste begeleiding te bieden.

Wilt u weten hoe de juiste ondersteuning geboden kan worden? Neem hier eens een kijkje.
Ook werken we binnen de regio aan een vervolg op de trainingen. Daarover t.z.t. meer.

OZOverbindzorg


Veel projecten van de EPA-Taskforce zijn gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen het zorg- en het sociaal domein. Maar ook tussen zorgprofessionals en mensen die informele zorg en ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld tussen medewerkers van Fact-teams en sociaal wijkteams. Of tussen een ambulant begeleider en een goede vriend of buurman.


Een hulpmiddel daarbij kan OZOverbindzorg zijn. Vrijwel alle huisartsen in Apeldoorn, Epe en Eerbeek zijn inmiddels getraind, en nog 100 andere organisaties in de zorg en ondersteuning. Tot eind van het jaar is ondersteuning bij de inbedding van OZO in samenwerkingsafspraken nog kosteloos. Wil je meer weten kijk dan op www.ozoverbindzorg.nl. Op die website kunt u zich ook direct aanmelden als cliënt of als betrokkene. Voor trainingen kan contact opgenomen worden met Anita Lahuis van Proscoop.

 

Geactualiseerd Werkprogramma GGZ in de wijk


Door de EPA Taskforce is het Werkprogramma geactualiseerd. Voorbeelden van zaken die inmiddels gerealiseerd zijn: het Herstelplein Korak waar ervaringsdeskundigen een herste-londersteunend programma bieden, bovengenoemde trainingen, en meer samenwerking tussen diverse Fact- en sociaal wijkteams. Per december start ook het Advies- en meldpunt verward gedrag.
Afgesproken is dat binnen de regio de EPA-Taskforce ook de plek is waar met elkaar gekeken wordt wat regionaal gedaan kan worden aan het bestrijden van de wachttijden in de GGZ.