Direct naar:

Jochanan Huijser nieuwe zorginhoudelijke bestuurder GGNet

GGNet benoemt per woensdag 1 mei aanstaande dr. Jochanan Huijser psychiater MBA als nieuwe zorginhoudelijke bestuurder. Jochanan werkt sinds 2016 als psychiater op de High Intensive Care in Doetinchem van GGNet. Daarnaast is hij beleidspsychiater voor de acute zorg. 

Gepubliceerd: 30 april 2019

 Hiervoor was Jochanan Huijser gedurende acht jaar directeur behandelzaken bij Arkin in Amsterdam. Daar deed hij veel ervaring op met veranderingsprocessen in de ggz. Van 1997 tot 2008 was hij als psychiater verbonden aan het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam binnen het programma Stemmingsstoornissen.    

De Raad van Toezicht ziet dat Jochanan Huijser dé bestuurder is die uitstekend is toegerust samen met bestuursvoorzitter Rob Jaspers verder te werken aan een wereld te winnen in de ggz. Door mensen met elkaar te verbinden, ontstaat contact wat ontwrichting door psychiatrische problemen tegen kan gaan. Voor Jochanan is het contact met patiënten en medewerkers een blijvende inspiratie om de ingezette herstelbeweging verder vorm te geven. Hij kiest ervoor om een dag per week werkzaam te blijven als psychiater.

Jochanan Huijser volgt met zijn nieuwe functie Kees Lemke op die per 1 maart met pensioen ging. We zijn trots op de beweging die Kees Lemke met GGNet heeft ingezet met betere herstelgerichte zorg, de herdiagnosticering van chronische patiënten en de ontwikkelingen van nieuwe methodes en interventies voor patiënten met een ernstige psychische aandoening.