Direct naar:

Kees Lemke met pensioen

Onze geneeskundig bestuurder Kees Lemke is per 1 maart jl. met pensioen gegaan. Kees heeft dan 12 jaar gewerkt in deze rol bij GGNet.

Gepubliceerd: 28 maart 2019

We zijn trots

We zijn trots op de beweging die GGNet mede door de inspirerende visie en inzet van Kees Lemke heeft ingezet. Deze beweging heeft geleid tot betere herstelgerichte zorg, de herdiagnosticering van chronische patiënten en de ontwikkelingen van nieuwe methodes en interventies voor patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening. 

Binnen en buiten GGNet staat Kees Lemke bekend om zijn pleidooi voor meer herstel bij meer chronische patiënten in de psychiatrie. Hij is één van de initiatiefnemers van het landelijk Actieplatform Herstel voor iedereen! En is door de gezamenlijk deelnemende instellingen gevraagd de komende jaren deze activiteit als onafhankelijk voorzitter voort te zetten. 

De Raad van Toezicht heeft inmiddels de wervingsprocedure voor een nieuwe zorginhoudelijk bestuurder van GGNet gestart.