Direct naar:

Landelijke dag voor Geneesheer-Directeuren

Donderdag 16 juni 2022 hostten wij de Landelijke dag voor Geneesheer-Directeuren, van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Na ruim 2 jaar kunnen we weer fysiek bijeenkomen in Zutphen om in gesprek te gaan over de wijze waarop geneesheer-directeuren (GD) vormgeven aan de uitvoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz) in hun organisaties en welke rol zij spelen in de zgn. triade.

Gepubliceerd: 20 juni 2022

Co-dagvoorzitter Stephan Gemsa (GGNet voorzitter van het College Geneesheer-Directeuren, CGD) werkte nauw samen met de NVvP's voorzitter van de afdeling GD Joris Hendrickx, voor de samenstelling van het programma. Zo ging het vandaag over de lopende wetsevaluatie, actuele jurisprudentie en veelvoudige uitdagingen in de uitvoering van de wet.

Ook was er ruimte voor GGNet om zich te presenteren over hoe we op succesvolle wijze invulling hebben gegeven aan de invoering van de Wvggz en dat we onze registratie goed op orde hebben. Eerder dit jaar bleek al uit onze cijfers dat de daling van het gebruik van de separeer bij GGNet spectaculair te noemen is: ruim 80% en nog altijd dalende! Hoofdonderzoeker EricNoorthoorn presenteerde ons registratiesysteem en de wijze waarop ook medicatiegebruik mee geregistreerd wordt. 

Verder lichtte zorginhoudelijk bestuurder Jochanan Huijser toe hoe GGNet de Triade – het overleg tussen de Raad van Toezicht (RvT), de Raad van Bestuur (RvB) en het CGD – ingericht hebben. “Wij hebben ervoor gekozen het CGD een belangrijke rol te geven in de verbetering in de kwaliteit van zorg. Het CGD weegt het individuele patiënt-perspectief, daar waar de RvB vanuit het brede organisatieperspectief bestuurt en de RvT toeziet op de samenwerking”, aldus Jochanan.

Voor de invoering van de Wvggz in 2019 ontwikkelde GGNet een online magazine met snelkaarten met uitgewerkte processen binnen de Wvggz. ''Het is een mooi voorbeeld hoe je elkaar kunt helpen en kennis kunt delen. Wij werken met publiek geld en om die reden delen wij graag onze kennis. Samen weet je meer”, aldus Stephan Gemsa.

Lees hier meer over verplichte zorg