Direct naar:

Meer mensen met psychische problemen hebben betaald werk of opleiding

GGNet en Twomorrow helpen meer mensen aan het werk

In 2018 vonden bijna 80 van de 237 patiënten (32,36%) van GGNet een betaalde baan met behulp van een arbeidstoeleidingstraject bij Twomorrow. Uit een recente rapportage van het Kenniscentrum Phrenos blijkt dat dit aantal én het plaatsingspercentage beduidend hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Dat zijn er gemiddeld ruim 30 van de 110 (28,59%).

Gepubliceerd: 08 mei 2019


Evelyn Wannet, directeur van Twomorrow: ‘Wij verbinden zorg en re-integratie aan elkaar, zowel inhoudelijk als financieel. Met de evidence-based methodiek IPS (individuele plaatsing en support) begeleiden wij mensen met psychische problemen naar betaald werk.

Twomorrow is bij GGNet de gespecialiseerde uitvoerder van arbeidstoeleidingstrajecten waarbij mensen met psychische problemen geholpen worden weer betaald werk te vinden. De IPS-trajectbegeleiders van Twomorrow zijn gedetacheerd bij GGNet. GGNet heeft hiervoor gekozen omdat zij re-integratie zien als een expertise die een eigenstandige rol en plaats verdient.

Hoe werkt IPS
De wens van cliënten om regulier betaald werk of opleiding te vinden en/of behouden is het centrale doel van IPS. Voor ieder IPS-programma is het belangrijk om bij te houden of dit doel inderdaad bereikt wordt voor cliënten. Het sturen op uitkomsten voor cliënten is een belangrijk onderdeel van de methodiek en onderdeel van een modelgetrouwe uitvoering. Binnen de internationale IPS Learning Community worden de uitkomsten van de deelnemende IPS programma’s verzameld. Het verzamelen van uitkomsten van IPS-programma’s is onderdeel van de IPS-modeltrouw. Uit onderzoek blijkt dat het bijdraagt aan betere resultaten voor cliënten (zie Lockett ea, 2016). Ook het delen van resultaten en uitwisselen met elkaar in een lerend netwerk, heeft een gunstig effect op het behoud van IPS-programma’s over verloop van tijd (zie Bond ea, 2017). Kenniscentrum Phrenos verzamelt de uitkomsten van de Nederlandse IPS-programma’s.

Werk als instrument voor herstel
GGNet vindt het belangrijk om patiënten te helpen hun werk te behouden of om weer werk te vinden. Betaald werk kan een belangrijke stap zijn in het herstelproces van patiënten. Mensen met een psychische aandoening hechten, net als andere mensen, veel betekenis aan het hebben van een baan. Degenen die werkloos zijn, willen aan het werk, en degenen die een baan hebben, willen die baan behouden en daarin goed functioneren. Betaald werk is een middel tot financiële zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Een baan zorgt voor tijdstructuur en is een belangrijke bron van sociale contacten, persoonlijke waardering en zingeving. Ook blijkt dat werken en werkhervatting bevorderlijk is voor (het herstel van) de gezondheid.