Nieuw onderzoek naar herstel ouderen met depressie

GGNet Ouderen probeert de expert-rol voor ouderen met psychiatrische problematiek vorm te geven in de regionale netwerken rondom kwetsbare ouderen. In onze visie hoort daarbij dat je zelf door te investeren in opleiding en wetenschappelijk onderzoek deze expert-rol steeds moet blijven voeden.

Gepubliceerd: 27 juni 2019


Wat is er tot nu toe gedaan?
De afgelopen tien jaar hebben we geparticipeerd in grote landelijke onderzoeksprojecten rondom de depressieve oudere patiënt. Het merendeel van de patiënten die naar GGNet Ouderen verwezen worden, heeft te maken met depressieve klachten en verschijnselen. Samen met verschillende andere expert-centra op dit gebied hebben we een langlopende studie gedaan naar factoren die zo’n depressie uitlokken en onderhouden en zo ook de prognose beïnvloeden. Dit was de NESDO studie (Nederlandse Studie naar Depressie bij Ouderen, zie nesdo.onderzoek.io ). 

Dit onderzoek heeft bijna 100 publicaties opgeleverd, waarvan er zo’n 20 met medewerking van professionals van GGNet Ouderen. Ook waren er een groot aantal promoties en hopen we dat in de komende jaren ook Sanne Wassink haar proefschrift over de relatie tussen fysieke activiteit, depressie en herstel mag verdedigen in Groningen.

Vervolg
Nu deze studie afgerond is en de meeste vragen beantwoord zijn, is er een vervolg: de ROM-GPS studie (Routine Outcome Monitoring for Geriatric Psychiatry & Science). In deze studie wordt wederom met een groot aantal centra gekeken naar depressieve ouderen, maar nu ligt het focus op de effectiviteit van de behandeling: wat werkt voor wie?
De data-verzameling loopt nog steeds, in GGNet op de poliklinieken van Ouderen in Apeldoorn en Groenlo. 

Het eerste artikel is al verschenen en vrij in te zien 

Hierin wordt de studie-opzet beschreven; zo’n artikel legt het fundament voor alle andere interessante analyses die er hopelijk ook met deze studie weer gedaan kunnen worden. Het markeert dus ‘de geboorte’ van een nieuwe studie. Allemaal met de bedoeling het herstel van onze oudere patiënt met depressie zoveel mogelijk te versterken!

Namens onderzoeksteam GGNet Ouderen,
Paul Naarding, Psychiater en senior onderzoeker