Direct naar:

Nieuws van Museum Het Groot Graffel

Maandag 26 maart 2018 tekenden Etienne van den Hombergh, stads- en streekarchivaris bij het RAZ en Rob Jaspers, voorzitter Raad van Bestuur van GGNet, een overeenkomst waarmee de fotocollectie van Museum Het Groot Graffel in bewaring gegeven wordt aan het RAZ.

Gepubliceerd: 26 maart 2018

In bewaring

Roelof Bolding, lid van de museumcommissie Het Groot Graffel en penningmeester van de Stichting Historisch bezit Oude en Nieuwe Gasthuis: ‘Ik ben erg blij met deze stap. Geruime tijd geleden kreeg het museum te horen dat het gebouw waarin wij onze expositieruimten hebben, gesloopt gaat worden. Natuurlijk werd ons aangeboden om de museale stukken, documenten en foto's in een veilig ruimte onder te brengen. Als museumcommissie vonden we dat jammer omdat het ons doel is deze zaken aan een breed publiek te tonen. We hebben contact gezocht met de heer Van den Hombergh van het RAZ en die reageerde meteen enthousiast. Het resultaat van de gesprekken is dat de documenten die in het bezit waren van het museum al eerder zijn overgedragen en dat vandaag de fotocollectie in bewaring gegeven is’.

Sluiting

Nu het museum Het Groot Graffel gaat sluiten, kan het RAZ  (Regionaal Archief Zutphen) direct de rol overnemen om de foto’s van Het Groot Graffel en het Binnengesticht in Zutphen te tonen. Hierbij wordt rekening gehouden met de privacy van de bewoners en medewerkers. 

De heer Van den Hombergh: ‘Het museum op het terrein van Het Groot Graffel heeft de afgelopen jaren heel veel waardevol, en vooral ook beeldend materiaal verzameld van het instituut. Omdat Het Groot Graffel tot in de jaren 1960 een eigen en verborgen wereld was, is dit beeldend materiaal een heel welkome aanvulling. Het Regionaal Archief heeft de laatste jaren flink geïnvesteerd in de website met onder andere een online beeldbank. Het RAZ hoopt hiermee een goede digitale vervanger te zijn van het museum’.