Ongeoorloofde inzage in dossier

Deze maand heeft GGNet een verpleegkundige op staande voet ontslagen omdat zij gericht en om privéredenen het elektronisch patiëntendossier (EPD) van tien patiënten had bekeken terwijl zij daar niet toe bevoegd was. De verpleegkundige was namelijk niet direct betrokken bij de behandeling van deze patiënten. 

Gepubliceerd: 17 maart 2020

 

Inzage in EPD

Alleen hulpverleners die een directe behandelrelatie hebben met een patiënt mogen inzage hebben in het EPD van die patiënt. Dat is bij wet zo geregeld en geldt voor alle medewerkers van GGNet.
Het EPD van GGNet is zo ingericht dat alleen daartoe geautoriseerde medewerkers in een dossier kunnen. In dit geval heeft de verpleegkundige echter gebruikgemaakt van de zogenaamde ‘noodknop-procedure’. Met de noodknop-procedure kan een medewerker toegang krijgen tot EPD’s die buiten zijn eigen autorisatie liggen. Achteraf controleren wij of de inzage terecht was. Zoals de term ‘noodknop’ al zegt, is dit alleen maar bedoeld voor situaties waarbij inzage in een dossier acuut noodzakelijk is. Van dit laatste was hier echter geen sprake.

Onacceptabel

GGNet betreurt deze gang van zaken, dit had niet mogen gebeuren.  Wij vinden het van het grootste belang dat patiënten er op kunnen vertrouwen dat hun medische gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wij hebben de afgelopen dagen alle tien patiënten geïnformeerd en hen onze oprechte excuses aangeboden. Met een aantal van deze mensen hebben wij een vervolgafspraak gemaakt. Als u niet door GGNet bent benaderd over ongeoorloofde dossierinzage, dan behoort u niet tot deze groep van tien mensen.

GGNet heeft opdracht gegeven voor een intern onderzoek om te kijken hoe we incidenten als deze in de toekomst kunnen voorkomen. Zo nodig zullen we onze procedures aanscherpen. 

Datalek

Het ongeoorloofd bekijken van een elektronisch patiëntendossier is een datalek. Organisaties zijn wettelijk verplicht de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op de hoogte te stellen van een datalek. Dit heeft GGNet dan ook gedaan. Daarnaast is er melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd.