Onjuist beeld dwang nieuwe wet

Afgelopen dagen is er in de media veel aandacht geweest voor diverse dwangmaatregelen in de nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz), die 1 januari 2020 in gaat. De berichten wekken een onjuist beeld over hoe hulpverleners met patiënten omgaan in crisissituaties. We delen daarom graag onze kijk als ggz-organisatie op de nieuwe wet en op verplichte zorg. 

Gepubliceerd: 20 augustus 2019

Onjuist beeld dwang nieuwe wet

Wij komen als zorgverleners bij mensen thuis wanneer het niet goed gaat. We helpen en behandelen mensen met psychische problemen. We proberen contact te maken en kijken samen met de patiënt welke hulp hij of zij wil en hoe wij die hulp kunnen geven. Daarbij is onze visie dat mensen het beste kunnen herstellen in hun eigen vertrouwde omgeving. We kijken dan ook altijd of dat mogelijk is.

De nieuwe wet geeft meer ruimte om samen met de patiënt en familie te kijken of er andere, minder ingrijpende oplossingen zijn dan een gedwongen opname en dwangbehandeling. De nieuwe wet geeft de patiënt hierin ook meer inspraak. Soms is er dan als ‘stok achter de deur’ een vorm van gedwongen zorg nodig, zoals het verplicht volgen van therapie of inname van medicatie. Als de patiënt zich niet aan deze verplichte afspraken houdt, dan kan alsnog een korte, gedwongen opname nodig zijn om de patiënt weer stabiel te krijgen. Een gedwongen opname volgt dus alleen als het echt niet anders kan.

Op dit moment bereiden we ons volop voor om op een goede, veilige en verantwoorde manier uitvoering te gaan geven aan de nieuwe wet. Dat doen we in samenwerking met patiëntvertegenwoordigers.

Lees voor meer informatie ook de reactie van branche vereniging GGZ Nederland op berichtgeving in de media of bekijk deze video over de Wvggz van het ministerie van VWS.