Direct naar:

Passend vervoer voor mensen met verward gedrag

Witte Kruis ambulancezorg, GGNet en Politie Oost-Nederland, zijn in samenwerking met Zorgbelang Inclusief,  GGD en 16 gemeenten in Noord- en Oost Gelderland per 1 april 2019 gestart met ‘passend vervoer voor mensen met verward gedrag’ waarbij ook sprake is van een psychiatrische aandoening. Witte Kruis schakelt hiervoor de GGZ Vervoersdienst (GGZV) in. De Crisisdienst van GGNet is nauw betrokken bij dit project.

Uitgangspunt is dat mensen met verward gedrag niet meer onnodig in een politieauto of politiecel terechtkomen. Als iemand een strafbaar feit pleegt, wordt diegene wel door de politie vervoerd naar een politiecel. Mensen met verward gedrag zijn beter op hun plaats binnen de gezondheidszorg. De samenwerking van de betrokken ketenpartners in de regio is daarbij cruciaal. 

Gepubliceerd: 04 april 2019

Passend vervoer naar beoordelingskamer GGNet

Passend vervoer naar beoordelingskamer GGNet

Mensen met verward gedrag waarbij ook sprake is (of kan zijn) van een psychiatrische stoornis, worden naar een beoordelingskamer van GGNet gebracht voor psychiatrische beoordeling als een beoordeling thuis niet mogelijk is. GGNet heeft twee beoordelingskamers: in Apeldoorn (Deventerstraat) en Doetinchem (Kruisbergseweg). 

Neutraal en niet stigmatiserend

Wanneer iemand naar de beoordelingskamer moet worden vervoerd, is een ambulance niet het meest geschikte voertuig. Een ambulance is niet prikkelarm, de persoon kan niet volledig zittend worden vervoerd, en het voertuig is herkenbaar als een hulpverleningsvoertuig en daardoor mogelijk stigmatiserend. Het vervoer door GGZV vindt plaats in een voertuig met minimale herkenbare opdruk. Het voertuig is bij het inzittendengedeelte voorzien van getint glas om de privacy te waarborgen. Daarnaast is het voertuig zo ingericht, dat de veiligheid van alle betrokkenen gewaarborgd kan worden. De begeleiders zijn casual gekleed, waardoor zij er neutraal uit zien.

Lees voor meer informatie het persbericht van Witte Kruis ambulancezorg.