Direct naar:

Reactie GGNet op kort geding tbs-klinieken tegen ministerie van Justitie en Veiligheid

Drie instellingen die verantwoordelijk zijn voor tbs-klinieken dagen de Staat voor de rechter omdat ze de tarieven voor de behandeling van de psychiatrische patiënten ontoereikend vinden. Dit gaat ten koste van de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Gepubliceerd: 22 november 2019

 

Melina Rakic, psychiater en directeur behandelzaken van Inforsa, één van deze tbs-klinieken, was donderdag 21 november 2019 te gast in Nieuwsuur. Inforsa wil dat de rechter de kosten toetst aan het gewenste veiligheidsniveau en de behandeling van de cliënten die nodig is om ze terug te laten keren in de samenleving.

Forensisch psychiatrische kliniek De Boog in Warnsveld van GGNet is het eens met het verhaal van Melina Rakic. De nieuwe tarieven die het ministerie van Justitie en Veiligheid hanteert voor 2020 zijn beduidend lager dan de afgelopen jaren. Ook De Boog kan hierdoor niet de zorg leveren zoals wij dit de afgelopen jaren altijd succesvol hebben gedaan.

Wij vinden de veiligheid van onze medewerkers erg belangrijk en willen daardoor niet inkrimpen in de begeleiding op de groepen. Met de korting op de tarieven van volgend jaar kunnen wij daarom alleen kiezen om minder te gaan behandelen, maar ook dit is onwenselijk. De patiënten in de Boog hebben een intensieve behandeling nodig, met name om het recidive risico zo veel mogelijk te beperken.

De korting op de tarieven staat haaks op de ontwikkelingen in het forensisch veld van de afgelopen tijd: de maatschappelijke druk is hoog, de eisen aan veiligheid en risicotaxatie zijn hoog en het personeel staat onder druk. Volgens de CAO krijgen medewerkers in deze zorg op jaarbasis 16 uur extra herstelverlof per 2020; alleen dit al resulteert in een tariefstijging om de kosten daarvan te kunnen dekken.

Bekijk hier het interview met Melina Rakic in NOS Nieuwsuur van donderdag 21 november 2019.

Lees hier de reactie vanuit GGZ Nederland.