Tarief voor Forensische zorg te laag voor volgend jaar

FPA de Boog, onderdeel van GGNet krijgt net als alle andere forensische zorginstellingen in Nederland voor 2020 een flinke tariefskorting van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de zorg en behandeling aan forensische patiënten. GGNet is het net als 4 andere instellingen hier mee oneens en spant een kort geding aan tegen de Dienst Justiele Inrichtingen (DJI). Dit kort geding staat gepland op 14 januari 2020.

Gepubliceerd: 28 november 2019

 

Kort geding

GGNet maakt samen met 4 andere organisaties bezwaar tegen deze tariefsverlaging. Op 14 januari 2020 is de rechtszaak.

 Intensieve behandeling voor veilige samenleving

FPA De Boog biedt hulp aan patiënten met een psychiatrische stoornis die veelal in aanraking met justitie zijn geweest of dreigen te komen. Dit schept een bijzondere atmosfeer waarin structuur een belangrijke rol speelt, maar altijd in combinatie met zorg en aandacht voor de patiënt en zijn verhaal. De patiënten in de Boog hebben een intensieve behandeling nodig, voornamelijk om het recidive risico zo veel mogelijk te beperken. Wij staan volledig achter onze aanpak om met intensieve behandeling te werken aan het herstel en de resocialisatie van deze patiënten. Wij vinden de veiligheid van onze medewerkers en de veiligheid van de samenleving erg belangrijk en willen daardoor niet inkrimpen in de begeleiding op de groepen en ook niet op de behandeling van de patiënten.

De korting op de tarieven staat haaks op de ontwikkelingen in het forensisch veld van de afgelopen tijd: de maatschappelijke druk is hoog, de eisen aan veiligheid en risicobewustzijn zijn hoog en het personeel staat onder druk. De tariefsverlaging van het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt daarom ook als onbegrijpelijk ervaren