Direct naar:

Tijdelijk geen plek bij GGNet Zevenaar voor aanmeldingen volwassenen met psychische klachten

GGNet Zevenaar last per 15 januari 2022 een aanmeldpauze van zes maanden in voor gespecialiseerde ambulante behandeling van volwassenen. Dit betekent dat huisartsen in die regio (Zevenaar, Montferland, Doesburg, Duiven en Westervoort) tot uiterlijk 15 juli 2022 geen volwassenen kunnen doorverwijzen naar GGNet. Naar verwachting kunnen daardoor zo’n 90 mensen die gespecialiseerde psychische hulp nodig hebben niet bij GGNet Zevenaar terecht. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die kampen met angst- en stemmingsklachten, depressiviteit, psychotische klachten of ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme. 

Gepubliceerd: 13 januari 2022

Voor welke mensen geldt de aanmeldpauze niet?

Voor het grootste deel van het zorgaanbod in Zevenaar kunnen mensen nog steeds terecht. Dit geldt voor jeugd en jongvolwassenen, volwassenen met lichte tot matige klachten, ouderen en spoedeisende hulp binnen en buiten kantoortijden. Voor andere regio's van GGNet, bijvoorbeeld Doetinchem en Winterswijk, geldt de aanmeldpauze niet. GGNet stelt alles in het werk om de aanmeldpauze zo kort als mogelijk te houden.  

Voor mensen die nu een behandeling volgen bij GGNet Zevenaar heeft de aanmeldpauze geen gevolgen. De komende zes maanden zullen mensen die een intake hebben gehad maar nog wachten op de start van de behandeling, worden uitgenodigd om de behandeling te starten. Mensen die nu op de wachtlijst staan, zullen helaas nog langer moeten wachten. Wij informeren hen over de mogelijkheid van wachtlijstbemiddeling door hun zorgverzekeraar.

Waarom een aanmeldpauze?

Manon Huisman, Zorgdirecteur Ambulant bij GGNet licht de situatie in Zevenaar en het besluit toe: “De hele Nederlandse ggz kampt met grote tekorten op de arbeidsmarkt en een groeiende hulpvraag van mensen met psychische klachten. Dit leidde voor de regio Zevenaar tot een nijpende situatie. Onze zorgprofessionals ervoeren al lange tijd een zeer hoge werkdruk, die steeds vaker leidde tot ziekteverzuim. Daarnaast is in de afgelopen periode een aantal psychiaters met pensioen gegaan of elders gaan werken. De vacatures die zijn ontstaan, krijgen wij niet tijdig vervuld, ondanks onze wervingsinspanningen. Dat heeft geleid tot het moeilijke besluit een aanmeldpauze in te lassen. De komende tijd zetten wij alles op alles om de aanmeldpauze zo snel mogelijk op te kunnen heffen. Zodat wij mensen die wachten op specialistische zorg weer een behandeling kunnen bieden met de kwaliteit van zorg waar wij als GGNet achter staan.”, aldus Manon Huisman.  

Met meer dan 22 teams in heel Noord en Oost Gelderland biedt GGNet jaarlijks aan ongeveer 6.000 patiënten gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de poliklinieken of bij mensen thuis. Het team in Zevenaar ontvangt wekelijks gemiddeld 14 tot 16 verwijzingen voor gespecialiseerde volwassenenzorg waarvoor de komende periode door huisartsen een alternatief gevonden moet worden. 

Regionale oplossing met zorgpartners en bewegen naar andere toekomst

De aanmeldpauze bij GGNet staat niet op zichzelf. Ook andere ggz-instellingen in de regio kampen met dezelfde problemen, wat maakt dat huisartsen en praktijkondersteuners steeds minder makkelijk mensen door kunnen verwijzen. Dat is een onwenselijke en onhoudbare situatie waar verandering in moet komen: op de korte termijn door met  zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeentenen huisartsen op zoek te gaan naar passende alternatieven. Tijdens de aanmeldpauze zal GGNet in samenspraak met de grootste zorgverzekeraar alle betrokken partijen in de regio uitnodigen om tot een regionale aanpak te komen.  

Op de langere termijn ziet GGNet voor zich dat in de ggz : 

  • meer aandacht is voor ‘voor’zorg, voorlichting en preventie, om te voorkomen dat veel mensen de ggz nodig hebben;
  • een veel betere vorm van ‘netwerkzorg’ ontwikkeld wordt dan nu het geval is, dus meer samenwerken met zorgpartners in de regio;
  • de herstelgerichte aanpak leidend is, waarbij we uitgaan van ‘positieve gezondheid’: kijk naar wat je als patiënt wél kunt met je mentale kwetsbaarheden en uitdagingen, i.p.v. van niet; 
  • een grotere rol voor technologie is in de behandeling. Denk aan sensortechnologie, gebruik van big data en artificial intelligence. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld veel eerder signalen van terugval bij de patiënt opmerken en eerder met behandelen starten.  

Verschillende lokale en regionale projecten die hier op aanhaken lopen al of starten op korte termijn. Zo start in Doetinchem in januari een 2-jarig project van GGNet – ‘mental health hub’ genaamd - samen met de gemeente Doetinchem, de Stadskamer en het landelijke platform GEM.