Gepubliceerd:

Bevindingen visitatiecommissie

De visitatiecommissie van TOPGGz gaf aan dat tijdens de visitatie merkbaar was dat de medewerkers gemotiveerd overkomen en dat kennis, onderzoek, opleiding en patiëntenzorg goed geïntegreerd zijn. Scelta richt zich bij de behandeling naast het afnemen van klachten ook nadrukkelijk op het verhogen van het welbevinden en functioneren van patiënten.

De samenwerking met de Universiteit Twente die gericht is op techniek en welbevinden werd verstevigd. Zo ontwikkelde Youri Derks, gz-psycholoog en onderzoeker samen met andere onderzoekers van de Universiteit Twente de app Sense-IT. Sense-It is een app die gekoppeld is aan een smart watch die signalen van het lichaam registreert en daarmee patiënten helpt om hun emotionele spanning sneller op te merken. Sense-IT is onderdeel van het promotieonderzoek van Derks; hij zal in juli van dit jaar promoveren.

De samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen heeft geleid tot het Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen. Suzanne Haeijen, beeldend therapeut bij Scelta, onderzoeker, kennisontwikkelaar en docent, heeft met het bijzonder lectoraat een boeiend en effectief platform opgezet voor onderzoek naar vaktherapie bij persoonlijkheidsstoornissen.

Op een nog te bepalen moment zal het TOPGGz-keurmerk worden uitgereikt.

Trots

Yolanda Huijsmans, manager van Scelta: “De kracht van Scelta ligt in de multidisciplinaire intensieve behandeling van mensen met ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Het team geeft met enthousiasme en passie vorm aan behandeling, onderzoek en innovatie. Met aandacht voor behoud van het goede, ontwikkelen we onze programma’s steeds verder door. Hierin werken we intensief samen met andere zorgverleners zowel binnen als buiten GGNet. We zijn als team blij en trots op t wederom behalen van het keurmerk. Het is een erkenning voor ons werk een stimulans om patiënten nog beter te gaan helpen in hun weg naar herstel”.