Direct naar:

Uitspraak in kort geding: Beleid vijf zorgkantoren voor inkoop langdurige zorg onrechtmatig

GGNet is 1 van de 68 zorgaanbieders die een kort geding aan heeft gespannen tegen de zorgkantoren. Zonder enig overleg kwamen de zorgkantoren met een korting op het NZA tarief van 6%.

Gepubliceerd: 01 oktober 2020

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag oordeelde vandaag dat het inkoopbeleid voor de langdurige zorg onrechtmatig is. Het is de zorgkantoren daarmee verboden de lopende inkoopprocedures voort te zetten, tenzij de zorgkantoren kunnen aantonen dat de tarieven voldoende zijn om de juiste zorg te verlenen. Zolang de zorgkantoren dit niet doen, verplicht de rechter de zorgkantoren minimaal het tarief te hanteren dat in 2020 werd gehanteerd.  

De zorgaanbieders zijn het niet eens met het inkoopbeleid voor de komende jaren en maken met name bezwaar tegen de geboden tarieven. Die zijn volgens de zorgaanbieders niet reƫel, niet kostendekkend en hiermee wordt geen recht gedaan aan de verschillen tussen zorgaanbieders in de Wlz (wet langdurige zorg).

De zorgkantoren hadden zorgvuldig onderzoek  moeten doen welke tarieven passen bij de verschillende zorgorganisaties. Dit hebben zij nagelaten.