Gepubliceerd:

Veranderend zorgaanbod ggz
Patiënten van GGNet die gehuisvest zijn op het terrein worden gefaseerd overgeplaatst naar andere locaties, zowel in Apeldoorn als naar de hoofdlocatie van GGNet in Warnsveld. In Apeldoorn blijft GGNet diverse behandelingen aanbieden op de bestaande locaties, zoals in het RGC, aan de Stationsstraat en bij De Springplank. Op alle andere GGNet-locaties in de regio blijft het huidige aanbod onveranderd.

Rob Jaspers, voorzitter van de Raad van Bestuur van GGNet: “De reden van verkoop heeft te maken met veranderende inzichten, waarbij de geestelijke gezondheidszorg (ggz) meer naar de wijk en meer naar poliklinische en ambulante diensten beweegt. Hierdoor past het aanhouden van meerdere instellingsterreinen niet meer bij het aanbod van GGNet. Een deel van de specialistische ggz-diensten wordt samengebracht in nieuwbouw op het terrein in Warnsveld. Hierdoor zijn we in staat om kennis en expertise meer gebundeld te kunnen aanbieden.” Na een intensief en zorgvuldig traject heeft GGNet gebiedsontwikkelaar BPD geselecteerd als nieuwe eigenaar van de locatie. Daarover stelt Jaspers: “Wij zijn verheugd dat we voor ons prachtige terrein in Apeldoorn een koper hebben gevonden die het terrein, met oog voor de bestaande landschapskwaliteiten en cultuurhistorische waarden, een nieuwe bestemming gaat geven. We zullen de rijke historie van ‘De Wellen’, diens (oud) medewerkers en markante bewoners, zoals ook Broeder Dominicus die nog tot op de dag van vandaag nog op het terrein woont, blijven koesteren in onze organisatiegeschiedenis”.

Nieuwe bestemming De Wellen
Ter voorbereiding op de verkoop van het terrein heeft GGNet in nauwe afstemming met de gemeente Apeldoorn een ontwikkelvisie opgesteld voor dit gebied, dat een omvang heeft van circa 20 hectare. Op basis van deze ontwikkelvisie heeft GGNet na een verkoopprocedure met meerdere gegadigden het voorstel van BPD geselecteerd als best passend.

BPD is van plan om De Wellen te transformeren van een zorglandgoed naar een woonlandschap. Er worden ongeveer 270 woningen gerealiseerd in verschillende prijscategorieën. Mariël Gerritsen, stadsontwikkelaar bij BPD: “In onze visie staat het al aanwezige, prachtige landschap centraal. We zetten in op een voortzetting van de recreatieve beleving ervan door alle Apeldoorners. Door een nieuwe, duurzame invulling te geven aan het cultuurhistorisch waardevolle erfgoed en de nieuwe woningen met respect voor het landschap in te passen, willen wij een aantrekkelijke Apeldoornse woonbuurt realiseren.”
BPD ziet haar visie als de eerste stap in een proces om samen met de gemeente en door participatie van omwonenden, toekomstige bewoners en andere belanghebbenden tot een gedragen plan te komen.

Landgoed de Wellen, in eigendom van GGNet (voorheen de Sint Josephstichting en Spatie) en eerder bekend als Landgoed Hohenheim, deed vanaf 1925 dienst als ggz-instelling. In 2016 besloot GGNet het terrein in Apeldoorn in delen te verkopen. De eerste delen van het terrein zijn in 2020 verkocht aan het COA. De levering aan BPD vindt eind 2024 plaats. Het resterende deel van het terrein, dat uit ruim 7 hectare landbouwgrond beslaat, zal op termijn ook worden verkocht.


Inrichtingssuggestie woonlandschap De Wellen