Direct naar:

'Voltooid leven' hoort in ouderenpsychiatrie thuis

Het onderwerp ‘voltooid leven’ hoort thuis in de ouderenpsychiatrie, betogen collega’s Femke Versteegen en Paul Naarding.

Gepubliceerd: 19 april 2018

In het aprilnummer van het Tijdschrift voor Psychiatrie publiceerden zij dit opiniestuk. Femke Versteegen werkt als klinisch psycholoog/ psychotherapeut en Paul Naarding als ouderenpsychiater, respectievelijk bij GGNet Ouderen in Zutphen en in Apeldoorn.

In het stuk nemen ze de lezer mee in hun betoog aan de hand van een bespreking van een proefschrift over voltooid leven en de maatschappelijke discussie. “Dit is wat ons als professionals ook direct opvalt: zowel in het boek, als in de algemene discussie wordt ‘voltooid leven’ als een bijna vanzelfsprekend maatschappelijk proces beschouwd. Bij sommige uitspraken in de interviews in het boek, maar ook in de media, zien wij het als een gemiste kans dat de geïnterviewden, die zeggen klaar te zijn met het leven, zich intrinsiek tegenstrijdig kunnen presenteren zonder dat dit kritisch bevraagd wordt.”

Daarom sluiten ze hun stuk af met: “Er zijn veel kanttekeningen te plaatsen bij de manier waarop de ‘voltooid leven’-discussie op dit moment in Nederland gevoerd wordt. Er is in onze ogen geen groot onderscheid tussen de groep zoals die zich via de media aandient en de groep die zich vrijwel dagelijks meldt op onze poliklinieken ouderenpsychiatrie. Het onderwerp ‘voltooid leven’ heeft derhalve in onze ogen niet alleen een maatschappelijke en politieke betekenis, maar zal ook door (ouderen)psychiaters en psychologen opgepakt moeten worden.”