Winnaar Herstelprijs derde plaats: Samen Wij in Aalten

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van GGNet in januari werd de Herstelprijs uitgereikt aan drie initiatieven binnen GGNet. De derde prijs ging naar het initiatief ‘Samen Wij’ in de gemeente Aalten.

Gepubliceerd: 09 maart 2020

Samen Wij is een lotgenotencontact voor mensen die psychisch uit balans zijn. Elke tweede donderdag van de maand is er een bijeenkomst met uiteenlopende onderwerpen. Het is een initiatief waar meerdere partijen de handen in één hebben geslagen. Lian Verhoeven (SPV FACT Oude IJssel) nomineerde het initiatief en vertelt over de samenwerking: “De inwoners van Aalten, welzijnsorganisatie Figulus, gemeente Aalten en wij als GGNet werken samen om tegemoet te komen aan de wensen van de inwoners. Het mooie is dat we ‘gewoon’ gestart zijn. Niet onnodig vergaderen over kosten en vergoedingen, maar denken in mogelijkheden en gebruik maken van elkaars krachten. Zo levert Figulus de locatie voor de bijeenkomsten en zorgt de gemeente voor de promotie door bekendheid in het lokale weekblad en het realiseren van de flyer.”

De bijeenkomsten zijn tot nu toe zeer succesvol: “Het is een zeer divers aanbod geweest. Zo is er een avond over etherische oliën geweest, heeft onze ervaringsdeskundige Jan Willem een keer uitleg gegeven over zijn werk, waren er bijeenkomsten over Foto Voice en werd er een meditatieavond verzorgd door iemand die de opleiding tot meditatiedocent heeft afgerond. Het mooie van deze laatste bijeenkomst was dat de docent deze opleiding had opgepakt naar aanleiding van haar hersteldoel in de IMR (nu ERH) training.”

Leven voorbij de aandoening

Al met al een initiatief dat herstel-ten-top is volgens Lian: “Drie initiatiefnemers van Samen Wij in Aalten verdienen een enorme pluim, want zij maken het extra bijzonder. Het zijn namelijk patiënten uit de caseload van collega Monique Vogt. Esmeralda Bouwhuis, Natascha Hengeveld en wijlen Kees Buurke (juni 2019) hebben zich ingezet om dit mogelijk te maken.

Collega Monique Vogt constateerde tijdens gesprekken met patiënten dat ze binnen hun gemeente initiatieven misten voor mensen die psychisch uit balans zijn. Naar aanleiding daarvan heeft Monique, in samenwerking met Lian, mensen en organisaties benaderd om samen te werken. Samen hebben ze vervolgens Esmeralda, Natascha en Kees gecoacht om kartrekker binnen deze werkgroep te worden. Monique: “Juist deze drie mensen, die weten hoe het is om psychisch uit balans te zijn en hebben geleerd te leven voorbij hun aandoening, zetten zich nu in om anderen te helpen in hun herstelproces. Ze zochten de samenwerking met anderen en hierin verdween het onderscheid tussen patiënt en hulpverlener volledig. Iedereen was geïnspireerd, deed enthousiast mee en gezamenlijk werd een prachtig resultaat bereikt: waardevolle en mooie bijeenkomsten voor de inwoners van gemeente Aalten.”

Netwerkorganisatie

De jury was ook enthousiast over dit initiatief: “Het is een mooi voorbeeld van netwerkorganisatie door de samenwerking met meerdere partners. Een voorbeeld van niet vergaderen, maar doen! Lef om buiten de lijntjes te kleuren, dat verdient een compliment en aanmoediging. Het opvallende is bovendien dat dit gerealiseerd is door (ex)patiënten zelf; je bevinden in herstelfase vier en hoopgevend zijn voor deelnemers in herstelfase twee of drie. Al met al een prachtig initiatief die bovendien kans biedt om verder ontwikkeld te worden!”

Mooie plannen

Lian Verhoeven en Monique Vogt waren zeer verheugd met het winnen van de Herstelprijs: “Dit is voor ons allemaal een opsteker! Het is de bevestiging dat GGNet dit soort initiatieven ondersteunt en waardeert. Dit moedigt aan om op de ingeslagen weg verder te gaan. We hebben ervaren dat we -door de intensieve samenwerking met de gemeente Aalten en welzijnsorganisatie Figulus- elkaar ook bij individuele vraagstellingen beter weten te vinden. We hebben binnen ‘Samen Wij’ mooie plannen om nog meer mensen in de gemeente Aalten te bereiken zodat ze steun, erkenning en herkenning kunnen vinden. Samen met het Herstelcentrum gaan we onderzoeken of we vergelijkbare initiatieven ook in andere gemeenten kunnen realiseren.”

Ook één van de grote drijvende krachten achter Samen Wij, Esmeralda, is trots op winnen van de prijs: “We hebben het gefikst! De derde prijs winnen van de GGNet Herstelprijs is een hele mooie bekroning op ons werk. De prijs heb ik meegebracht naar Aalten en natuurlijk was iedereen super blij én trots!”.