Direct naar:

Winnaars GGNet Herstelprijs 2020 bekend

Eerste prijs voor Bas Apeldoorn voor ‘Herstel vanaf de voordeur’

Elk jaar reikt GGNet de Herstelprijs uit aan een medewerker of team dat een onderscheidend initiatief voor herstel of herstelondersteunende zorg heeft ontwikkeld. De prijs is bedoeld als erkenning en aanmoediging. Om deze initiatieven meer in beeld te krijgen bieden we middels de uitreiking van de Herstelprijs letterlijk en figuurlijk een podium. Medewerkers krijgen het gehele jaar de kans om teams, medewerkers en projecten/initiatieven te nomineren. 

Gepubliceerd: 28 januari 2021

Zorginhoudelijk bestuurder Jochanan Huijser: "De Herstelprijs is van grote waarde. Op deze manier ontwikkelen we goede initiatieven die echt iets nieuws brengen met als doel dat iedereen mee mag doen en gezien wordt." 

Wat is herstel

Herstel is in de ggz een relatief nieuw concept dat verwijst naar iets anders dan genezing van ziekte alleen. In een herstelproces wordt de persoonlijke balans hervonden na ervaringen van (heftige) psychische ontwrichting. Men groeit over de rampzalige gevolgen van een psychiatrische aandoening heen en ontdekt daarbij (verloren gewaande) mogelijkheden voor een vervullend leven met of zonder de psychische kwetsbaarheid. Mensen ontdekken dat zij alleen zélf betekenis kunnen geven aan hun psychische ervaringen. Een herstelproces is persoonlijk, uniek en verloopt nooit volgens een vooropgesteld plan. Het beslaat veel verschillende aspecten, waaronder het hervinden van hoop en een positief zelfbeeld, en het herwinnen van de eigen regie over een leven buiten de psychiatrie in een maatschappelijke omgeving.

De winnaar

Tijdens een digitale nieuwjaarsreceptie werd de eerste prijs uitgereikt aan het team van de Herstelgroep van Bas Apeldoorn. Bas biedt basis ggz voor iedereen vanaf achttien jaar die te maken heeft met lichte tot matig ernstige psychische klachten en is een zelfstandig onderdeel binnen GGNet.

Vanaf de start van Bas Apeldoorn ziet het team ‘herstel’ als basis van een succesvolle  behandeling. Daarom ligt vanaf het eerste contact met de cliënt de focus op herstel. Hiermee worden de gedachte en cultuur dat herstel pas aan het einde van de behandeling in beeld komt doorbroken. Door het centraal stellen van zingevingsvragen als: ‘Wat is belangrijk in mijn leven? Wat wil ik en waar ben ik goed in?’ geeft Bas Apeldoorn ruimte aan vragen die cruciaal zijn voor een persoonlijk en maatschappelijk herstel. Daarmee maakt de client zijn eigen herstelplan. Door daarbij ook nog eens uit te gaan van de wat de cliënt wil en kan, is de blik gericht op de mogelijkheden i.p.v. beperkingen. Vanwege het succes is het plan om op elke Bas-locatie met een herstelgroep te starten onder leiding van een lokale ervaringsdeskundige.

Tweede en derde prijs

Naast Bas Apeldoorn vielen de leergang ‘Inzetten eigen ervaring voor zorgprofessionals’ van het GGNet Herstelcentrum en ’Het herstelplan’ van Sharon Pomper in de prijzen. De deelnemers van de leergang vormen een bevlogen en betrokken groep collega’s die herstel en herstelondersteuning in al haar facetten snapt en wil inzetten ter verbetering van de kwaliteit van zorg. Het herstelplan geeft patiënten een instrument in handen om het eigen herstel vorm te geven. 

Aan het slot van de bijeenkomst werd de ‘Aanmoedigingsprijs’ uitgereikt aan het team van de High Intensive Care (HIC) in Apeldoorn voor de manier waarop zij de afgelopen jaren hun weg hebben gevonden om patiënten met zeer moeilijke problematiek een veilige behandelomgeving te bieden.