Winnaar Herstelprijs: het herstelinterview

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van GGNet in januari werd de Herstelprijs uitgereikt aan drie initiatieven binnen GGNet. De eerste prijs ging naar ‘Monitoren met de herstelfasen’; een nieuw ontwikkeld herstelinterview door medewerkers van ambulant Winterswijk-Oude IJssel.

Gepubliceerd: 25 februari 2020

De Herstelprijs

De Herstelprijs is in 2016 bedacht als erkenning en aanmoediging voor een onderscheidend initiatief op het gebied van herstel of herstelondersteuning binnen GGNet. Steeds meer worden er prachtige initiatieven ondernomen in het kader van herstelondersteunende zorg. Om deze meer in beeld te krijgen bieden we middels de uitreiking van de Herstelprijs letterlijk en figuurlijk een podium.

Nieuw herstelinterview

Maria Wolterinck, manager ambulant Winterswijk-Oude IJssel, nomineerde haar medewerkers van ambulant Winterswijk-Oude IJssel : “Deze collega’s hebben een nieuw herstelinterview ontwikkeld. Dit interview kan bijdragen aan een nieuwe manier van werken en is gebaseerd op de herstelfasen van Spaniol, Gagne en collega’s. Ze hebben het beschreven in een wetenschappelijk artikel dat geaccepteerd is door het Tijdschrift voor Psychiatrie en het zal binnenkort gepubliceerd worden. Het feit dat dit toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift het artikel publiceert onderstreept de relevantie ervan.”

Trouw aan herstel

De jury was onder de indruk en eensgezind over het toekennen van de eerste prijs aan FACT Winterswijk-Oude IJssel: “Het is een goed onderbouwd initiatief over de wijze waarop je de herstelfasen kan inbedden binnen de behandeling. In het onderzoek zijn ze trouw aan herstel, door onder andere de patiënten nauw te betrekken en ook de familie en naasten. Bovendien is er een mooie samenwerking tussen de teams. Al met al een ontwikkeling waaruit verdere verdieping en verbreding kan volgen, ook als gevolg van de publicatie in het Tijdschrift voor Psychiatrie. Veelbelovend en wij kijken uit naar de verdere ontwikkelingen!”.

Vervolg

Kansen voor verdieping en verbreding ziet Maria Wolterinck ook: “Wij zien mogelijkheden om het herstelinterview binnen GGNet in te voeren, bijvoorbeeld voor de EPA-doelgroep in FACT. Dit gaan we verder onderzoeken en daarnaast zijn we nog met een pilot bezig over de WOE7. Dat wil zeggen dat na zeven maanden poli-patiënten een andersoortig interview krijgen over hun behandeling door een andere, voor de patiënt onbekende behandelaar, over de voortgang van de behandeling en de eventuele stagnatie hierin. De WOE7 is wellicht geschikt voor de poli-patiënten en het herstelinterview voor FACT-patiënten. Er zijn in ieder geval nog vraagstukken die er liggen die we verder gaan onderzoeken om de herstelfasen nog beter te kunnen gaan monitoren binnen GGNet.”