Wvggz: brochure voor naasten

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (lsfvp) heeft een brochure voor naasten gemaakt over verplichte geestelijke gezondheidszorg. Naasten spelen immers een belangrijke rol nu de Wet verplichte ggz (Wvggz) van kracht is.

Gepubliceerd: 12 maart 2020

 

In de brochure vindt ue een beknopte uitleg van de crisismaatregel en de zorgmachtiging, met speciale aandacht voor de rol van naasten hierbij. Ook bevat de brochure overzichtelijke schema’s.

Op de website van de lsfvp kunt u de brochure doorlezen, downloaden en/of bestellen (gratis).