Gepubliceerd:

Het belang van een onderzoek

In Nederland lijden ongeveer 200.000 mensen aan een eetstoornis. Ruim 22.000 mensen hebben boulimia nervosa en circa 5.500 anorexia nervosa. Eetstoornissen kunnen leiden tot ernstige lichamelijke, psychische en sociale problemen bij de patiënt, maar ook de belasting voor ouders, partners en familie is erg hoog. Naar schatting sterft per 10 jaar 5% van de patiënten met anorexia en 2% van de patiënten met boulimia door ondervoeding of zelfdoding. Dat is bij elkaar het hoogste sterftecijfer van alle psychische aandoeningen.

“Een groot deel van de mensen met een eetstoornis herstelt momenteel onvoldoende na het krijgen van de richtlijnbehandeling die bestaat uit cognitieve gedragstherapie voor eetstoornissen (CBT-E). Daarom is het belangrijk om te zoeken naar meer effectieve behandelingen. Het is bekend dat mensen met een eetstoornis vaak ook kampen met persoonlijkheidsproblematiek en/of een trauma, dit belemmert het herstel en houdt de eetstoornis in stand. Er zijn aanwijzingen dat groeps-schematherapie (GST) deze onderliggende problemen gunstig kan beïnvloeden. Of deze behandeling een effectief alternatief is voor de huidige richtlijn-behandeling is echter onbekend”, legt Suzanne uit.

Doel en werkwijze van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om GST met CBT-E te vergelijken bij een groep mensen met een eetstoornis die onvoldoende snel herstelt tijdens de richtlijnbehandeling en om de maatschappelijke kosten te berekenen. Adolescenten en volwassenen die na de eerste sessies CBT-E onvoldoende reageren worden willekeurig toegewezen aan GST of het vervolg van CBT-E. We kijken naar het verbeteren van de klachten, de kwaliteit van leven, de ervaring van de patiënt met deze vorm van therapie en naar de kosteneffectiviteit. Het gaat in totaal om 232 patiënten van verschillende instellingen.

Jeffrey licht toe: ‘We zijn ontzettend blij met de subsidie van ZonMw die het mogelijk maakt om dit te onderzoeken. Waar ik nog speciaal aandacht voor wil vragen, is het feit dat we graag voldoende mannen met een eetstoornis willen meenemen in het onderzoek. Eetstoornissen komen veel vaker voor bij vrouwen dan bij mannen, maar de gevolgen zijn net zo ernstig. Vanwege deze ernst is het belangrijk om te onderzoeken of GST een goede behandeling is.

De projectomschrijving kunt u lezen op Zonmw.nl:

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/onderzoeksprogramma-ggz/clinical-and-cost-effectiveness-of-group-schema-therapy-for-complex-eating-disorders-the-gst-eat-st/