Het laatste nieuws

10 februari 2020

Patiëntenvertrouwens-persoon en Wvggz

Al jaren is er een onafhankelijke patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) in GGNet. De pvp ondersteunt cliënten wanneer zij vragen en/of klachten hebben over hun behandeling in de ggz.

03 februari 2020

Vertrek Mirjam Schleijpen, directeur divisie Ambulant

Mirjam Schleijpen, directeur divisie Ambulant, heeft besloten haar loopbaan buiten GGNet voort te zetten. Wij vinden dat voor GGNet erg jammer en tegelijkertijd moedig dat Mirjam deze stap zet.

30 januari 2020

VGGNet Apeldoorn en Doetinchem zijn verhuisd!

Donderdag 30 januari 2020 opende het expertisecentrum VGGNet haar deuren in gebouw Het Laakveld in Warnsveld. VGGNet is nu in zijn geheel gevestigd in het Laakveld, waar de kliniek van VGGNet al jaren zit.

28 januari 2020

Organisaties winnen kort geding

Dinsdag 28 januari heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in het kort geding dat 3 instellingen en 5 voegers waarvan GGNet er 1 was, hadden aangespannen tegen de staat.

24 januari 2020

GGNet schakelt Citrix servers weer in na beveiligingsupdate

GGNet heeft vrijdag 24 januari de Citrix-servers weer ingeschakeld. Na een beveiligingsupdate en verschillende tests vindt GGNet dat weer verantwoord.

23 januari 2020

Invoering nieuwe standaard in spoedeisende ggz-hulp

GGNet heeft samen met netwerkpartners een nieuw regioplan gemaakt waarin beschreven staat hoe gehandeld moet worden bij crisissituaties waarbij acute ggz-hulp nodig is.

17 januari 2020

GGNet schakelt uit voorzorg kwetsbare servers uit

Per vrijdag 17 januari 16.30 uur zetten wij de verbinding van het internet naar onze Citrix-servers uit. We doen dit uit voorzorg zodat we het risico op een hack tot een minimum beperken.

15 januari 2020

Kort geding Forensische Zorg

GGNet heeft zich gisteren gevoegd bij 3 organisaties die een kortgeding aanspannen tegen de Staat.

01 januari 2020

GGNet biedt verplichte zorg volgens nieuwe wet

Soms verleent een instelling zorg tegen de wil van de patiënt. Deze verplichte zorg valt vanaf 1 januari 2020 onder twee nieuwe wetten: de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (WZD).

23 december 2019

Vaktherapie: Praktijk en onderzoek versterken elkaar

Suzanne Haeyen, beeldend therapeut bij Scelta werd onlangs geïnterviewd door Akwa GGZ (Alliantie kwaliteit in de ggz) over vaktherapie bij persoonlijkheidsstoornissen.

20 december 2019

Wanneer het misgaat in je hoofd

Alle GGNet medewerkers kregen het boek ''Wanneer het misgaat in je hoofd'' cadeau. Als dank voor de inzet en het harde werken. Een boek vol verhalen van bevlogen professionals die werken in de psychiatrie.

11 december 2019

VGGNet op één locatie per 30-01-2020

Vanaf 30 januari 2020 is VGGNet in zijn geheel gevestigd op de locatie Warnsveld. De kliniek van VGGNet zit al jaren in Warnsveld.

28 november 2019

Tarief voor Forensische zorg te laag voor volgend jaar

FPA de Boog, onderdeel van GGNet krijgt net als alle andere forensische zorginstellingen in Nederland voor 2020 een flinke tariefskorting van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de zorg en behandeling aan forensische patiënten. GGNet is het net als 4 andere instellingen hier mee oneens en spant een kort geding aan tegen de Dienst Justiele Inrichtingen (DJI).

27 november 2019

Test je kennis over de Wet verplichte ggz

1 januari 2019 wordt de nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz) van kracht. Wij bereiden onze medewerkers daar op voor door hen scholing en informatie over de nieuwe wet aan te bieden. Deze informatie hebben wij gebundeld in een digitaal magazine.

25 november 2019

Die ene patiënt #2

Geïnspireerd door de serie verhalen ‘Die ene patiënt’ in de Volkskrant, maken we een serie verhalen over hoe patiënten hun behandelaar kunnen inspireren.

22 november 2019

Reactie GGNet op kort geding tbs-klinieken tegen ministerie van Justitie en Veiligheid

Drie instellingen die verantwoordelijk zijn voor tbs-klinieken dagen de Staat voor de rechter omdat ze de tarieven voor de behandeling van de psychiatrische patiënten ontoereikend vinden.

22 november 2019

Publicatie over biofeedback app Sense-IT

Youri Derks heeft samen met andere onderzoekers van de Universiteit Twente een app ontwikkeld die patiënten helpt om hun emotionele spanning sneller op te merken.

20 november 2019

Extra geld voor GGNet van Zilveren Kruis

Zilveren Kruis stelt dit jaar geld beschikbaar aan GGNet voor het alsnog in zorg nemen van zo’n 70 nieuwe patiënten.

19 november 2019

Persoonlijkheidsproblematiek uitgelicht

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben problemen met hun zelfbeeld en identiteit en moeite met het aangaan van intieme relaties.

18 november 2019

'Zware maatregelen tbs maken maatschappij niet altijd veiliger'

Na incidenten zoals eerder dit jaar in de Nijmeegse Pompekliniek, klinkt vaak de roep om strengere maatregelen rond tbs.

18 november 2019

Tijdschrift voor psychiatrie

Het tijdschrift voor psychiatrie is een mooi en voor iedereen toegankelijk themanummer over psychische problemen bij mensen met zwakbegaafdheid of een verstandelijke beperking.

15 november 2019

Drie nieuwe zorgproducten onderzocht

Afgelopen dinsdag vond de 1e Dragons’ Den van GGNet plaats. Drie leveranciers van nieuwe producten presenteerden zich aan dit gezelschap, op dat moment Dragons geheten.

14 november 2019

Behandelen met Virtual Reality

Twintig behandelaren van GGNet en Bas zijn de afgelopen weken getraind in het bieden van Virtual Reality-behandelingen. Patiënten kunnen in een virtuele bus stappen of oefenen met gesprekken in een supermarkt zonder de behandelkamer te verlaten.

13 november 2019

Informatie uit de Taskforce EPA

Informatie uit de Taskforce EPA (Ernstige Psychiatrische Aandoeningen), waaraan GGNet deelneemt.

06 november 2019

Gelderland Helpt: mountainbikes gezocht

Mountainbiken als onderdeel van het herstelproces Het programma ‘Gelderland Helpt’ van Omroep Gelderland was bij de MTB-club van GGNet Doetinchem op bezoek om na te praten over Tournesol 2019 .

04 november 2019

Webinar eetstoornissen

Als je kind een eetstoornis heeft komt er heel veel op je af. Hoe ga je met de eetmomenten om? Waar vind je hulp? Moet je je vermoedens serieus nemen? Wat als je kind geen hulp wil?

01 november 2019

Onderhandeling Zilveren Kruis

In een gesprek met de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) zijn Zilveren Kruis en GGNet een aantal dingen overeengekomen.

01 november 2019

Veilig versturen van privacygevoelige informatie

Vanaf 1 november gebruikt GGNet ZIVVER om privacygevoelige informatie veilig te versturen via de mail. We vinden het belangrijk dat we op een veilige manier gegevens kunnen uitwisselen die privacygevoelig zijn.

24 oktober 2019

Het nieuwe GGNet-magazine is uit!

Vers van de drukpers: het nieuwe GGNet-magazine 2019. In het blad leest u verhalen van medewerkers van GGNet en (oud)patiënten, maar ook van mensen met wie GGNet samenwerkt in de zorgnetwerken rondom de patiënt.

21 oktober 2019

Patiëntenstop

Vanaf vandaag -21 oktober- hebben we een patiëntenstop ingesteld voor patiënten verzekerd bij: Zilveren Kruis (Interpolis, Avero Achmea, Prolife, FBTO, De Friesland, Ziezo, One Underwriting Health).

16 oktober 2019

Die ene patiënt #1

Sommige patiënten maken meer indruk dan andere. Welke patiënt maakte de meeste indruk en zorgde ervoor dat de kijk van de behandelaar op het vak ingrijpend veranderde? We maken een serie verhalen waarin we behandelaren van GGNet vragen welke patiënt hun inspireerde om nog beter te worden in hun vak.

09 oktober 2019

Posterprijs onderzoek GGNet Ouderen

Afgelopen vrijdag 4 oktober 2019 werd de jaarlijkse posterprijs voor beste wetenschappelijke poster op het jaarcongres van de beroepsvereniging V&VN Verpleegkundig Specialisten uitgereikt aan Sanne Wassink, Verpleegkundig Specialist GGZ Ouderen GGNet voor haar poster ‘Functioneel herstel bij ouderen met een depressie, een beloop studie over twee jaar’.

09 oktober 2019

Kamervragen over GGNet

Op 22 augustus 2019 heeft Tweede Kamer-lid Maarten Hijink van de Socialistische Partij kamervragen over GGNet gesteld aan Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

30 september 2019

Bijzonder Lector Vaktherapie dr. Suzanne Haeyen bij de HAN

Begin deze maand is het Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen met dr. Suzanne Haeyen als bijzonder lector bij de HAN van start gegaan.

25 september 2019

Helden aan de top

Dinsdag 24 september was het de grote dag voor de deelnemers aan Tournesol 2019. De dag waarop de Mont Ventoux beklommen werd.

16 september 2019

Geslaagde editie Skipr4C op terrein GGNet

Op vrijdag 13 september was GGNet Warnsveld de start- en finishlocatie van Skipr Care & Cure Cyle Challenge (Skipr4C).

13 september 2019

Aanmeld- en intakestop wordt opgeheven

De aanmeld- en intakestop voor VGGNet wordt 17 september opgeheven.

26 augustus 2019

Deelname kunstenaar Atelier GGNet Warnsveld aan pilot Open Atelier Creativiteitsontwikkeling

Een kunstenaar van de dagbesteding 'Atelier Warnsveld' nam deel aan de pilot Open Atelier Creativiteitsontwikkeling, een samenwerkingsproject tussen Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en Special Arts.

22 augustus 2019

Bezorgde medewerkers GGNet in de krant

Gisteren publiceerde de Gelderlander dit artikel. Daarin uiten een aantal GGNet-collega’s hun bezorgdheid over het tekort aan bedden in de acute zorg. GGNet zou door het afbouwen van bedden de laatste jaren te weinig plek hebben voor opname van mensen die acute zorg nodig hebben. We benadrukken dat de feiten anders liggen. 

20 augustus 2019

Onjuist beeld dwang nieuwe wet

Afgelopen dagen is er in de media veel aandacht geweest voor diverse dwangmaatregelen in de nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz), die 1 januari 2020 in gaat. De berichten wekken een onjuist beeld over hoe hulpverleners met patiënten omgaan in crisissituaties. We delen daarom graag onze kijk als ggz-organisatie op de nieuwe wet en op verplichte zorg. 

19 juli 2019

Eerste gediplomeerde familie-ervaringsdeskundige

Conny Kalker is de eerste gediplomeerde familie-ervaringsdeskundige (FED) binnen GGNet!

18 juli 2019

Marijke blogt!

Marijke te Hennepe, ervaringsdeskundige, psycholoog en recent afgestudeerd als jurist zal regelmatig een blog schrijven die wij op deze website zullen publiceren.

11 juli 2019

‘We moeten steeds argwanend blijven’

We moeten steeds argwanend blijven. Hoe weet je of een misdadiger opnieuw de fout ingaat?' Sinds Michael P. is er veel kritiek op de klinieken waar ze worden behandeld. Hoogleraar Ko Hummelen, forensisch psychiater bij GGNet, plaatst kanttekeningen in een interview in Dagblad Trouw.

01 juli 2019

Zorg over verhogen prijs Priadel

Wij delen de zorg over het verhogen van de prijs van het medicijn Priadel, bij bipolaire stoornissen. Niet innemen kan ernstige consequenties hebben.

01 juli 2019

Psychiatrische zorg moet uit ivoren toren komen

,,We stappen uit de onneembare vesting van vroeger.” Interview in Gelderlander met nieuwe bestuurder Jochanan Huijser

27 juni 2019

Nieuw onderzoek naar herstel ouderen met depressie

GGNet Ouderen probeert de expert-rol voor ouderen met psychiatrische problematiek vorm te geven in de regionale netwerken rondom kwetsbare ouderen. In onze visie hoort daarbij dat je zelf door te investeren in opleiding en wetenschappelijk onderzoek deze expert-rol steeds moet blijven voeden.

27 juni 2019

Boek ervaringsdeskundige Johan in het nieuws

We zijn trots op onze collega en ervaringsdeskundige Johan Stegeman die deze week in De Stentor staat.

29 mei 2019

Wielercafé GGNet Tournesol 2019 in Borculo

Samen op weg naar het overwinnen van de klim! Op 22 september vertrekken 30 patiënten van GGNet naar Frankrijk. Allen met als doel om de top van ‘De Kale Berg’ te bereiken. Ter voorbereiding op deze sportieve en mentale uitdaging zijn er diverse activiteiten voor deelnemers en betrokkenen.

27 mei 2019

WAAN, prachtig en intens

Afgelopen weekend ontvingen we meer dan 200 bezoekers op onze hoofdlocatie voor een bijzondere voorstelling; WAAN. Wat een goede manier om door 5 intense voorstellingen mensen kennis te laten maken met de impact van een psychose.

27 mei 2019

GGNet startlocatie Skipr4C 2019

GGNet is erin geslaagd om een prachtig sportevenement naar Warnsveld te halen. Wij zijn de gastorganisatie voor de Skipr Care & Cure Challenge (Skipr4C)!

15 mei 2019

Pleidooi: meer aandacht trauma en licht verstandelijke beperking bij mensen langer dan 2 jaar in zorg

Conclusie uit recent onderzoek: mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) die langdurend in zorg zijn in de ggz, ervaren meer traumatische ervaringen in hun leven dan mensen zonder aanwijzing van een LVB. Een schokkende 61 procent van de vrouwen met LVB in deze groep heeft (ook) te maken gehad met seksueel geweld.

08 mei 2019

Meer mensen met psychische problemen hebben betaald werk of opleiding

In 2018 vonden bijna 80 van de 237 patiënten (32,36%) van GGNet een betaalde baan met behulp van een arbeidstoeleidingstraject bij Twomorrow.

30 april 2019

Jochanan Huijser nieuwe zorginhoudelijke bestuurder GGNet

GGNet benoemt per woensdag 1 mei aanstaande dr. Jochanan Huijser psychiater MBA als nieuwe zorginhoudelijke bestuurder.

18 april 2019

Voorstelling WAAN speelt op hoofdlocatie GGNet

WAAN speelt op het terrein van GGNet aan de Vordenseweg in Warnsveld. WAAN is een intieme voorstelling waarin je op plekken komt waar je normaal niet komt, met het historische terrein als decor. Deze poëtische theatervoorstelling neemt je mee naar de wereld van mensen die jou laten voelen hoe ze kracht uit een crisis halen.

11 april 2019

Tournesollers op de fiets!

Sommige patiënten worden dolenthousiast en raken geïnspireerd wanneer ze horen over Tournesol. De Mont Ventoux beklimmen als sportieve én mentale uitdaging. Maar dan komt de twijfel, want ze hebben geen fiets en niet de middelen om er eentje te kopen. Gelukkig heeft dit hen niet weerhouden om zich toch aan te melden.

04 april 2019

Passend vervoer voor mensen met verward gedrag

Witte Kruis ambulancezorg, GGNet en Politie Oost-Nederland, zijn in samenwerking met Zorgbelang Inclusief, GGD en 16 gemeenten in Noord- en Oost Gelderland per 1 april 2019 gestart met ‘passend vervoer voor mensen met verward gedrag’ waarbij ook sprake is van een psychiatrische aandoening.

04 april 2019

Herdenking Vergeten Oorlogsslachtoffers

Op donderdag 18 april a.s. tussen 13.00 en 16.00 uur zal er een bijzondere herdenking plaatsvinden in de Vredeskapel en op de begraafplaats in Warnsveld bij het GGNet gedenkteken.

01 april 2019

Mooie binnentuinen Linde Apeldoorn

Al sinds jaar en dag komt er op De Linde in Apeldoorn een groep vrijwilligers klussen tijdens de jaarlijkse vrijwilligersactie NL Doet, die altijd georganiseerd wordt door het Oranjefonds.

28 maart 2019

Kees Lemke met pensioen

Kees Lemke is met pensioen gegaan. Hij heeft de beweging ingezet die heeft geleid tot betere herstelgerichte zorg, de herdiagnosticering van chronische patiënten en de ontwikkelingen van nieuwe methodes en interventies voor patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening.

25 maart 2019

Kom jij naar Waan?

Op 24, 25 en 26 mei is er een bijzondere voorstelling te zien op onze hoofdlocatie in Warnsveld. WAAN is een intieme locatievoorstelling over de botsing tussen verschillende leefwerelden en de kracht die mensen uit een crisis halen.