Direct naar:

Expertisecentrum Ouderen

NESTOR is het expertisecentrum van GGNet Ouderen. Volgens het academische werkplaats-model verbinden we kennisontwikkeling en patiëntenzorg met elkaar. We werken samen met een aantal universitaire centra en hogescholen.

Onze visie

  • We werken vanuit het belang van de patiënt binnen zijn context als uitgangspunt
  • NESTOR creëert expertise door samenwerking
  • NESTOR ontwikkelt, vertaalt en deelt wetenschappelijke kennis
Opa en oma op bankje in de tuin

De patiënt in zijn context

Binnen de gespecialiseerde diagnostiek/ advies en behandeling voor ouderen met psychiatrische problematiek is de patiënt en zijn context het uitgangspunt. NESTOR kan in de directe patiëntzorg gespecialiseerde diagnostiek behandeladvies voor het bestaande steun- en behandelsysteem rond de patiënt bieden. Waar nodig biedt NESTOR gespecialiseerde 3e- lijns behandeling.
De behandeling vindt plaats in de poliklinieken van GGNet Ouderen. De poliklinieken kunnen opschalen naar academische patiëntenzorg of weten de weg naar samenwerking hierin: er worden innovatieve en intensieve behandelmethoden aangeboden, vastgelopen behandelingen van binnen en buiten de instelling worden overgenomen en er worden second opinions verricht.

Speerpunten binnen onze expertise zijn: depressie bij ouderen, onbegrepen lichamelijke klachten bij ouderen en de psychiatrische en gedragsproblemen bij neurodegeneratieve en neurovasculaire aandoeningen. We willen daarnaast onderzoeken of we meer digitale zorg kunnen gaan inbouwen zoals e-health op zowel diagnostiek als behandeling en ondersteuning.

Oma met kleindochter in gesprek

Expertise door samenwerking

De academische werkplaats Ouderenpsychiatrie is in basis een samenwerking tussen GGNet Ouderen, de afdeling psychiatrie van het UMC Groningen en de afdeling psychologie van de Universiteit Twente. Met deze samenwerking beogen we een veld te creëren waarin ruimte en gelegenheid is om samen met netwerk/keten partners, opleidingsinstituten en patiënten te werken aan de inhoudelijke verbinding tussen de (ontwikkeling van) wetenschap, praktijk en opleiding.

Handen in elkaar gevouwen

Ontwikkelen, vertalen en delen van wetenschappelijke kennis

  • Ontwikkelen door onderzoek. Onderzoek binnen NESTOR  is naast fundamenteel van aard ook gericht op de vertaling naar de dagelijkse praktijk.
  • Vertalen door steeds de verbinding te zoeken met de directe zorg voor de oudere patiënt door  richting te geven aan innovatieve projecten binnen de samenwerking in de  werkplaats.
  • Delen door de expertise beschikbaar te stellen door middel van consultatie aan 1e en 2e lijn, opleidingen, bij- en nascholing te verzorgen in het veld.
Wijzende hand naar streep

Lopende projecten

  1. NESDO: Nederlandse studie naar depressie bij ouderen. Een onderzoek waarbij gekeken wordt naar de determinanten van de ‘ouderdomsdepressie’ en naar het beloop. Er zijn intussen verschillende follow-up metingen en er is ook een keur aan artikelen hierover verschenen.
  2. OPUS: Onderzoek naar onbegrepen lichamelijke klachten bij ouderen. Naast wetenschappelijke artikelen zijn hier ook verschillende draaiboeken gerealiseerd voor de dagelijkse praktijk, zowel voor huisarts als voor de ggz.
  3. De ROM-GPS studie; een onderzoek als vervolg op NESDO. Met verschillende instellingen worden de gegevens verzameld van patiënten met een affectieve stoornis en wordt prospectief gekeken naar welke behandeling werkt voor wie. De eerste resulaten worden in 2019 verwacht.
  4. Digitale psychiatrie; er is in 2018 een start gemaakt met het ontwikkelen van digitale diagnostiek, in samenwerking met de Universiteit Twente. Het gaat om het mobiel verzamelen van gedragsgegevens, maar ook om het mobiel aanbieden van vragenlijsten (Track&Trace). Daarnaast willen we een tool ontwikkelen voor het technisch ondersteunen van de psychiatrische observatie, met video en audio analyse.

Oma omhelst kleindochter