Direct naar:

Ik heb last van

Elke behandeling is anders. Geen mens of situatie is immers hetzelfde. GGNet behandelt veel verschillende aandoeningen en beoordeelt altijd samen met u welke behandeling het meest geschikt is. We beginnen met een speciaal onderzoek, waarbij we rekening houden met uw leeftijd. Bij dit onderzoek maken we gebruik van verschillende deskundigheden in ons team: bijvoorbeeld de ouderenpsychiater, de psycholoog, de verpleegkundig specialist en de sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. We gebruiken ook verschillende tests en scorelijsten. Dit kan een intensief traject zijn, maar dat is nodig om een zo goed mogelijk beeld van uw problemen te krijgen en vervolgens een goed behandelplan op te stellen. Daarna volgt een behandeling, persoonlijk of in een groep. Soms bestaat een behandeling uit medicijnen, soms uit individuele gesprekken of een activiteitenprogramma. Voor sommige problemen hebben we een trainingsaanbod dat we meestal groepsgewijs aanbieden. Het liefst betrekken we hierbij uw eigen omgeving; het gaat er tenslotte om dat u in uw eigen omgeving weer zo goed mogelijk kunt functioneren. Mochten uw klachten ernstiger zijn, dan kan therapie in deeltijd of dagbehandeling een optie zijn. Ook psychiatrische thuiszorg is mogelijk. Soms is een tijdelijke opname nodig.
Vergeetachtigheid en dementie

																	Wanneer u ouder wordt, kan vergeetachtigheid of geheugenverlies ernstige vormen aannemen. Het kan een signaal zijn van beginnende dementie. De verschijnselen van dementie brengen ook gevoelens van onzekerheid, angst, verdriet en wanhoop met zich mee. 															
Somberheid en depressie

																	Somberheid komt bij ouderen veel voor. U kunt zich futloos of depressief voelen. De somberheid kan zo toeslaan, dat u geen toekomstperspectief meer ziet. Het kan dan zijn dat u last hebt van depressieve klachten. 															
Angst en paniek bij ouderen

																	We maken ons allemaal wel eens zorgen. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling om veel te piekeren of in paniek te raken. GGNet heeft allerlei vormen van behandeling voor ouderen met angst- en paniekklachten.