Direct naar:

Ik heb last van

Elke behandeling is anders. Geen mens of situatie is immers hetzelfde. GGNet behandelt veel verschillende aandoeningen en beoordeelt altijd samen met u welke behandeling het meest geschikt is. We beginnen met een speciaal onderzoek, waarbij we rekening houden met uw leeftijd. Bij dit onderzoek maken we gebruik van verschillende deskundigheden in ons team: bijvoorbeeld de ouderenpsychiater, de psycholoog, de verpleegkundig specialist en de sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. We gebruiken ook verschillende tests en scorelijsten. Dit kan een intensief traject zijn, maar dat is nodig om een zo goed mogelijk beeld van uw problemen te krijgen en vervolgens een goed behandelplan op te stellen. Daarna volgt een behandeling, persoonlijk of in een groep. Soms bestaat een behandeling uit medicijnen, soms uit individuele gesprekken of een activiteitenprogramma. Voor sommige problemen hebben we een trainingsaanbod dat we meestal groepsgewijs aanbieden. Het liefst betrekken we hierbij uw eigen omgeving; het gaat er tenslotte om dat u in uw eigen omgeving weer zo goed mogelijk kunt functioneren. Mochten uw klachten ernstiger zijn, dan kan therapie in deeltijd of dagbehandeling een optie zijn. Ook psychiatrische thuiszorg is mogelijk. Soms is een tijdelijke opname nodig.
Psychische problemen op latere leeftijd
Als oudere (60-80 jaar of 80+) krijgt u vaak te maken met bijzondere problemen. Dat kan ook psychische problemen met zich meebrengen. GGNet Ouderen kan helpen om in kaart te brengen hoe ernstig de klachten zijn en wat u eraan kunt doen.
Somberheid en depressie
Somberheid komt bij ouderen veel voor. U kunt zich futloos of depressief voelen. De somberheid kan zo toeslaan, dat u geen toekomstperspectief meer ziet. Het kan dan zijn dat u last hebt van depressieve klachten.
Angst en paniek bij ouderen
We maken ons allemaal wel eens zorgen. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling om veel te piekeren of in paniek te raken. GGNet heeft allerlei vormen van behandeling voor ouderen met angst- en paniekklachten.