Direct naar:

Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon (fvp) is er voor familieleden en naastbetrokkenen. Deze is net als de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) onafhankelijk. Voor de taak van familievertrouwenspersoon is Jan-Gerard Ahout in dienst van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP). 

Wat is de familievertrouwenspersoon?

We kennen allemaal de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Deze functie bestaat al langer. De pvp ondersteunt patiënten bij vragen of onvrede rond Wvggz-zaken (Wet verplichte ggz), opname, behandeling en/of bejegening bij GGNet, het ondersteunen bij klachtenprocedures, etcetera. De familievertrouwenspersoon (fvp) vervult een zelfde rol, maar dan voor familie en/of naasten van patiënten die in behandeling zijn bij GGNet. Daarbij gaat het dus niet om klachten van de patiënt over de behandeling – dat is aan de patiënt, eventueel samen met de pvp – maar om klachten van familie over zaken als bejegening, informatieverstrekking en betrokkenheid bij behandeling.

Oma in gesprek met kleindochter

Wat doet de familievertrouwenspersoon?

Soms kan er wat misgaan tussen familie en behandelaar/ begeleider. Wanneer zij er samen niet uitkomen, kan de familie een beroep doen op de fvp voor ondersteuning. Die ondersteuning bestaat uit: luisteren, adviseren, informatie geven, verwijzen (bijvoorbeeld naar aanbod van GGNet Preventie of mantelzorgorganisaties), het gesprek weer op gang krijgen of bemiddelen. In het uiterste geval kan de fvp ook helpen een klacht goed te formuleren richting de klachtencommissie en de familie begeleiden tijdens de klachtenprocedure. De ondersteuning van de fvp is in principe kortdurend en stopt dus ook weer.

Mannen met elkaar in gesprek

Contactgegevens

Jan-Gerard Ahout, Familievertrouwenspersoon GGNet

E-mail: jg.ahout@familievertrouwenspersonen.nl

Telefoonnummer: 06 21339707

Illustratie twee mensen in gesprek