Patiëntenvertrouwenspersoon

De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) geeft informatie en advies over de rechten van patiënten. Ook kan hij/zij helpen bij het vinden van een oplossing. De pvp is niet in dienst bij GGNet. De pvp stelt zich altijd op aan de kant van de patiënt en heeft een geheimhoudingsplicht. Bereikbaar via de receptie van de klinieken (zie ook de pvp-informatie op de afdeling). Ambulante patiënten kunnen zich wenden tot de landelijke Helpdesk van de Stichting PVP: 

Contact

De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) is te bereiken via telefoon 0900 - 444 88 88 en e-mail helpdesk@pvp.nl. Omdat sommige ggz-patiënten liever geen telefoongesprek voeren, of anoniem willen blijven wanneer zij vragen of klachten hebben over hun behandeling, is er vanaf nu ook een mogelijkheid om te chatten met een pvp. Deze wijze van ondersteuning wordt aangeboden naast de persoonlijke ondersteuning van een pvp op locatie en de telefonische ondersteuning via de Helpdesk-PVP. 

Klinische en ambulante patiënten van de ggz kunnen via een chat anoniem ondersteuning krijgen van een patiëntenvertrouwenspersoon. Indien mogelijk wordt de vraag of klacht direct via de chat afgehandeld. Mocht er persoonlijke of telefonische ondersteuning nodig zijn en de patiënt gaat daarmee akkoord, dan kan dat alsnog worden geregeld. De chat is open van maandag t/m donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en is bereikbaar via de website www.pvp.nl.

Drie vrouwen in gesprek op een bankje

Pvp en coronavirus

De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) volgt de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent concreet dat de pvp minder of geheel niet aanwezig zal zijn in de instelling. Pvp’en zullen zoveel mogelijk vanuit huis werken. Afdelingsbezoeken, voorlichtingsactiviteiten en dergelijke worden de komende weken opgeschort. Contact met patiënten zal daardoor veelal verlopen via de telefoon, de chat en e-mail. Uiteraard proberen de pvp'en patiënten zo goed mogelijk te ondersteunen, bijvoorbeeld tijdens een klachtzitting.


Wanneer het niet mogelijk is om op afstand een patiënt te ondersteunen bij een dringende vraag of klacht, dan zal de pvp in overleg bekijken of er persoonlijk contact kan plaatsvinden binnen GGNet. Daarin zal de pvp de richtlijnen die GGNet heeft opgesteld zo veel mogelijk respecteren.

Mocht de pvp in kwestie ziek zijn, dan wordt hij of zij vervangen door een collega.

 

 Bekijk hier de informatieposter