Stichting Vrienden van GGNet Woonzorg

Al sinds 1995 bestaat de Stichting Vrienden van GGNet Woonzorg. Deze stichting zet zich in voor alle patiënten van GGNet die langdurig aangewezen zijn op zorg (dus niet alleen voor Woonzorg). U kunt bij de stichting een aanvraag doen voor beperkte financiële steun. Het aangevraagde bedrag kan uitsluitend besteed worden aan duurzame goederen. De financiële steun bestaat uit een bijdrage van maximaal €750,-. Het bedrag is een individuele schenking, deze hoeft niet te worden terugbetaald.

Contactgegevens

Aanvragen voor financiële ondersteuning kunt u bij voorkeur per e-mail indienen op het mailadres: 
stichtingvriendenggnetwoonzorg@ggnet.nl 
of per post 

Stichting Vrienden GGNet Woonzorg
    T.a.v. Hans Brusse
    Vordenseweg 12
    7231 PA Warnsveld