Direct naar:

Stichting Vrienden van GGNet Woonzorg

De Stichting Vrienden van GGNet Woonzorg biedt mensen die langdurig in zorg zijn, één keer financiële hulp. De Stichting wil mensen helpen om nieuwe activiteiten op te kunnen pakken en/of noodzakelijke spullen aan te schaffen. De financiële steun bestaat uit een bedrag van maximaal €900,-. Dit bedrag is een gift.

Alleen duurzame goederen

Het bedrag kan op verschillende manieren gebruikt worden. Een paar voorbeelden:

 • Een wasmachine of koelkast;
 • Een computer zodat je makkelijker contact kan leggen met anderen via het internet;
 • Een tweedehands fiets, om makkelijker op stap te gaan.
2 mannen aan het werk

Voor wie?

De bijdrage kan aangevraagd worden voor mensen die:

 • Een inkomen hebben dat lager is dan 120% van het sociaal minimum* en;
 • Na een langere opnameduur vanuit een woon- of behandelunit weer zelfstandig gaan wonen en;Langdurig (langer dan één jaar) in zorg zijn bij GGNet;
 • Voorwaarde is dat je ingeschreven staat bij GGNet

* Het sociaal minimum is meestal even hoog als een bijstandsuitkering (bekijk de actuele bedragen van het sociaal minimum op de website van UWV).

Hoe dien je een aanvraag in?

 • Je mag zelf een aanvraag indienen, je kunt ook vragen of een begeleider/ behandelaar dit voor jou wil doen.
 • Download het formulier via GGNet.nl: zoek op ‘vrienden van GGNet woonzorg’. Vul het formulier in en geef zo precies mogelijk aan wat je wilt kopen en wat het kost.
 • Belangrijk: stuur een kopie van je bankrekeningen van de afgelopen drie maanden er bij.

Behandeling aanvraag en verdere procedure

 • We gaan alleen aan de slag als je aanvraag helemaal ingevuld is.
 • Je krijgt binnen een maand een reactie per mail.
 • Als we je aanvraag goedkeuren, mail je een kopie van de betaalde rekeningen aan de Stichting. Daarna maakt de Stichting het bedrag naar je over. Soms is een uitzondering mogelijk. Ga dan vooraf met ons in overleg hierover.
 • Let op: wij betalen nooit een deel vooraf uit. Alleen achteraf met bon.

Stuur de aanvraag per mail aan: StichtingVriendenGGNetWoonzorg@ggnet.nl

Aanvraag versturen

Voor meer informatie, mail naar: StichtingVriendenGGNetWoonzorg@ggnet.nl

 

Hans Brusse, voorzitter

Jetze de Vries, penningmeester