Direct naar:

Terreinontwikkeling Warnsveld

GGNet heeft een ‘masterplan’ laten maken voor de toekomstige invulling en ontwikkeling van het gebied Het Groot Graffel. Dit is de oorspronkelijke naam van het landgoed dat we nu kennen als het ‘GGNet-terrein Warnsveld’. De medezeggenschapsraden van GGNet, diverse gebruikers van het terrein én omwonenden hebben input gegeven voor dit masterplan. Het plan schetst ideeën en mogelijkheden voor de toekomstige invulling van het terrein en bewaakt daarmee de samenhang van toekomstige projecten.

Nieuwbouw Hoog Intensieve Klinische Zorg

Er wordt een nieuwe kliniek gebouwd op het terrein in Warnsveld met een capaciteit van 104 bedden voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). We verwachten de kliniek eind 2024 te openen.

Meer over de nieuwbouw

Sport- en beweegpark

In het Sport- en Beweegpark dat GGNet wil realiseren werken mensen actief aan hun herstelproces. Ook moet het een plek zijn waar patiënten, medewerkers en buurtbewoners elkaar ontmoeten. Deze sociale interactie is onmisbaar in het herstel- en re-integratieprces van patiënten. Het streven is om  aankomende zomer het Sport- en Beweegpark te kunnen openen.

Sport- en beweegpark Warnsveld