Direct naar:

Professionals

Beschermd wonen

Het verlenen van zorg aan mensen met psychische klachten die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen doen we niet alleen. Samenwerking is nodig. Samen met de gemeenten leveren wij graag ons aandeel op het gebied van wonen en behandelen in de professionele ondersteuning van psychisch kwetsbare volwassenen. Samen met gemeenten en andere ketenpartners delen wij ambities op het gebied van mentale zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de psychisch kwetsbaren in onze samenleving. Dit kan bij GGNet in een woonvorm of met ambulante woonbegeleiding.