Direct naar:

Samen Gezond

“Vitaal… dat is een bijzonder woord. Na mijn eerste associatie met krasse knarren denk ik bij dit woord aan de vitale functies in ons lichaam en trek ik de parallel met onze GGNet medewerkers. Zoals bewustzijn, ademhaling en bloedsomloop essentieel zijn voor een gezond lichaam, zo zijn onze medewerkers essentieel voor een gezond GGNet. Uit het medewerkersonderzoek dit voorjaar bleek dat GGNetters veerkrachtig en zelfbewust zijn. Ze voelen zich verantwoordelijk voor de zorg die ze leveren en zijn daartoe goed toegerust. Ondanks de lastige coronaperiode is de sfeer binnen GGNet optimistisch. We doen het goed met elkaar, leveren goede zorg en het lukt ons om het verzuim laag te houden. En zo behalen we de noodzakelijke financiële resultaten, zodat we die goede zorg ook in de toekomst kunnen blijven leveren. Onze vitale functies zijn op orde, we hebben een solide fundament om onze organisatie verder te ontwikkelen. We zijn ambitieus bezig met die doorontwikkeling. Zo worden we in rap tempo een rookvrije organisatie en focussen we ons op onder meer veilig werken, bescherming tegen agressie, voldoende voorspelbaarheid en rust in de roosters, een goede werk-privébalans en je veilig voelen in je team en bij je leidinggevende. Het zijn duidelijke doelen waar ook jij over mee kunt denken en aan bij kunt dragen. Is GGNet jouw organisatie? Is onze zorg zo goed dat je je naasten aan ons zou toevertrouwen? Heeft jouw beroep een duidelijke plaats in onze organisatie? Kun je je vak-mens-schap laten groeien? Ervaar je de professionele trots die past bij je ambitie als zorgverlener? Met veel enthousiasme heb ik aan deze thema’s gewerkt en draag het werk met vol vertrouwen over aan mijn opvolger, Tjitte Alkema.”

Dit interview is gepubliceerd in het GGNet magazine 2021 - 2022