Direct naar:

Aanmelden Scelta Apeldoorn

Scelta Apeldoorn biedt klinische en dagklinische behandeling wanneer ambulante hulp onvoldoende verandering heeft gebracht. Na overleg met je verwijzer wordt een indicatiestellingsonderzoek aangeboden gericht op de vraag wat passende behandeling kan zijn. Het advies kan zijn: het volgen van een diagnostisch programma (een dag per week gedurende 12 weken), een driedaagse psychotherapeutische deeltijdbehandeling (di-wo-do gedurende negen maanden) of een klinisch psychotherapeutische behandeling (4 dagen per week, zondagavond tot en met donderdag, negen maanden). Scelta Apeldoorn werkt met dialectische gedragstherapie, schematherapie en compassiegerichte therapie. Scelta Apeldoorn biedt topklinische zorg en kent een bovenregionaal aanbod.

Verwijzing

Wij hebben een verwijsbrief nodig van je verwijzer met een duidelijke vraagstelling en informatie over eerdere behandelingen, emailadres en telefoonnummer. Na ontvangst van de verwijsbrief, beoordelen wij of Scelta een indicatiestellingsonderzoek kan bieden. 

Voorbereiding indicatiestelling

Als wij een indicatiestellingsonderzoek bieden, dan vragen wij je een levensverhaal en motivatie voor behandeling te sturen. Nadat alle informatie is ontvangen, bellen wij om de aanmelding door te nemen.  

De volgende stappen worden daarna gezet: 

  • uitnodiging voor indicatiestellingsonderzoek
  • ontvangst via de e-mail van online vragenlijst die nodig is voor het indicatiestellingsonderzoek

 

Indicatiestelling

De indicatiestelling bestaat uit een of meerdere gesprekken om de kern van uw probleem vast te stellen: 

  • een gesprek met één of twee behandelaren.

Neem een geldig identiteitsbewijs mee naar je eerste afspraak. Wij zijn wettelijk verplicht om je identiteit en burgerservicenummer (BSN) vast te stellen. 

Na het indicatiestellingsonderzoek

Na de gesprekken bespreken wij in de intakevergadering de bevindingen en geven wij een advies voor eventuele behandeling. U en uw verwijzer krijgen hier (telefonisch) bericht van.
Er zijn een aantal uitkomsten mogelijk:

  • U ontvangt een uitnodiging voor een tweede gesprek voor aanvullend onderzoek.
  • U wordt uitgenodigd voor een oriënterend gesprek voor een programma.
  • Er wordt een behandeladvies gegeven dat niet door Scelta zelf wordt uitgevoerd.

Start behandeling

Als u binnen Scelta Apeldoorn behandeld gaat worden, sturen wij een bevestiging aan u en een kopie aan uw verwijzer. U kunt het secretariaat bellen voor informatie over de startdatum van uw behandeling.