Direct naar:

Aanmelden Scelta Nijmegen

Scelta Nijmegen biedt groepsbehandelingen en deeltijdbehandeling wanneer eerdere ambulante hulp gericht op persoonlijkheidsproblematiek onvoldoende verandering heeft gebracht. Na overleg met uw verwijzer wordt een intakegesprek aangeboden gericht op de vraag wat een passende behandeling kan zijn. Onze behandelingen bestaan allemaal uit groepsbehandeling, met individuele gesprekken bij deze groepsbehandelingen. 

Verwijzing

Om uw aanmelding in behandeling te kunnen nemen vragen wij het volgende aan ons te sturen:

- Verwijsbrief (huidige) behandelaar met een duidelijke vraagstelling;

- Informatie over eerdere behandelingen,

- Persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en
  e-mailadres).


Stuurt u de verwijzing voor aanmelding op naar GGNet Scelta Nijmegen.
Klik hier voor de contactgegevens.


Na ontvangst van bovenstaande informatie wordt beoordeeld of een intakegesprek bij ons ingepland kan worden. 

Hierbij gelden de volgende criteria:

- Gestelde diagnose op het gebied va persoonlijkheidsstoornissen

- Eerdere ambulante behandeling binnen SGGZ gehad hebben

- BMI boven de 18

- IQ boven de 80

- Open staan voor groepsbehandeling

 

Op het moment dat er sprake is van andere klachten die eerste behandeling behoeven, dan is verwijzing naar een andere instantie op zijn plek.

 

voorbereiding indicatiestelling

Bij aanvullende vragen nemen we telefonisch contact met u of uw verwijzer op. Waar nodig, vragen we aanvullende informatie over voorgaande behandelingen en onderzoeken.

 

De volgende stappen worden daarna gezet: 

- Uitnodiging voor het intakegesprek, u ontvangt een brief per post hiervoor.

- Daarnaast wordt een online vragenlijst naar u toe gestuurd, die we nodig hebben voordat het intakegesprek kan plaatsvinden.

 

 

Na het indicatiestellingsonderzoek

Na de gesprekken bespreken wij in onze intakevergadering de bevindingen met collega’s en geven wij een advies voor eventuele behandeling. U en uw verwijzer krijgen hier (telefonisch) bericht van.

 

Er zijn een aantal uitkomsten mogelijk:

- U ontvangt een uitnodiging voor verder onderzoek.

- U wordt uitgenodigd voor een oriënterend gesprek voor een van de programma’s.

- Er wordt een behandeladvies gegeven dat niet door Scelta zelf wordt uitgevoerd. U wordt dan terugverwezen naar de huisarts.