Direct naar:

Tweedaagse ACT deeltijd GGNet Scelta Nijmegen

In de behandeling bij de 2-daagse ACT deeltijd wordt gebruik gemaakt van de uitgangspunten van Acceptance and Commitment Therapy (ACT). 

Wat is het

In de behandeling bij de 2-daagse ACT deeltijd wordt gebruik gemaakt van de uitgangspunten van Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Dit is een zogenaamd derde-generatie gedragstherapie. ACT gaat ervan uit dat iedereen, maar zeker degene met een moeilijke levensloop en een moeilijk temperament, de neiging heeft pijnlijke gedachten en emoties te onderdrukken of te controleren. 

Als je slecht in je vel zit, is het idee “eerst moet ik me goed voelen, dan pas kan ik dingen anders aanpakken”, heel menselijk en begrijpelijk, maar vaak zet dat je klem. Wachten op een beter gevoel, en in je gedrag niet veranderen, is een gevaarlijke valkuil.  Patiënten krijgen bij ACT in plaats daarvan gereedschap om zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag. Kern van ACT is namelijk de filosofie, dat het vechten tegen onvermijdelijke dingen uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. We zoeken samen naar: hoe jij je gevoel meer serieus kan nemen, zonder als het ware “stil te vallen”.

De behandeling richt zich dus niet primair op het verbeteren of 'oplossen' van langer bestaande klachten. We steken erop in om samen met de patient diens leven, met de klachten, een meer waardevolle invulling te geven. 

 

 

 

“Wat heb ik nodig” Kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen Moed om te veranderen wat ik kan veranderen Wijsheid om tussen deze twee dingen onderscheid te maken

Voor wie

De deeltijd heeft een brede doelgroep; mensen komen met verschillende klachten en patronen vanuit hun persoonlijkheid, die ondanks meerdere behandelingen lastig en moeilijk te verdragen blijven. 

Het volgende wordt van deelnemers verwacht:

  • de deelnemer is bereid en in staat belangrijke ervaringen, ook emoties, met groepsleden te delen.
  • de deelnemer heeft een stabiele woonsituatie en werkt toe naar zelfstandig functioneren.
  • er is een weekplanning waar minimaal twee dagdelen per week worden besteed aan opleiding of (vrijwilligers)werk.

  • ongeveer weten wat je zelf, in je gedrag, wilt leren. Bereid zijn nieuw, meer waardengericht, gedrag in kleine stappen uit te voeren. Bereid zijn eventueel verslavingsgedrag ter discussie te stellen. 

Hoe werkt het

In de praktijk van de deeltijd worden de persoonlijke waarden (de richting die de deelnemer zijn/haar gedrag wil geven) nauwkeurig uitgewerkt, en contrete kleine doelen in deze richting samen opgesteld. Er wordt gestreefd naar een meer acceptatiegerichte, mildere houding ten opzichte van lastige emoties, gedachten en herinneringen, en naar gedrag dat meer past bij de eigen waarden. 

Om met de in ACT veelgebruikte vuurtorenmetafoor te spreken: de patiënt vaart op een onrustige zee, ziet helder in welke richting zijn/haar vuurtoren is (waarden), zet bakens uit in die richting (commitment aan doelen), en neemt de wind en golven serieus (acceptatie), zonder er onnodig mee in gevecht te gaan.

Dit is geen gemakkelijke taak: bij persoonlijkheidsproblematiek zijn er veel ingesleten automatismen die trachten op korte termijn psychologische pijn te controleren (piekeren, zelfverwonding, verslavingen, veroordelen van zichzelf en anderen), maar niet passen bij de bewust gekozen waarden op langere termijn. De behandeling staat en valt bij het stellen en uitvoeren van eenvoudige, haalbare maar zorgvuldig gekozen doelen, die bij kleine successen de cliënt stimuleren om verder te gaan op de ingeslagen weg.

We hebben gezien dat patiënten als ze voor hun waarden gaan staan, na de behandeling meer in staat zijn gedrag te kiezen waar ze écht achter staan, met hun moeilijke gedachten en gevoelens (schone pijn) in plaats van in gedragspatronen te schieten uit vermijding van de beleving (vuile pijn).

De deeltijd bestaat uit twee dagdelen op maandag en donderdag
en duurt 9 maanden. 
Onderdelen zijn psychotherapie, praktische begeleiding
en vaktherapie (drama en beeldend).