Direct naar:

Ervaringsgerichte schematherapeutische deeltijd Cluster C GGNet Scelta Nijmegen

Schematherapie in een vorm van psychotherapie voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. 

Voor wie

De ervaringsgerichte schematherapeutische deeltijd is geschikt voor mensen die vastlopen op meerdere levensterreinen (zoals relaties, de thuissituatie, werk, school) doordat je het moeilijk vindt om de dingen te doen die je belangrijk vindt in het leven. Hier speelt vaak angst een grote rol, evenals het moeilijk vinden om voor jezelf te kiezen en je eigen doelen in het leven na te streven. We zien dan vaak dat zaken die je als moeilijk ervaart worden vermeden, of dat je je eigen mening niet goed durft te uiten, je afhankelijk opstelt naar anderen of dat je juist behoefte hebt aan veel controle en dwangmatig bent in je gedrag. We hebben het dan over vermijdende, afhankelijke of dwangmatige persoonlijkheidskenmerken.

Het doel van deelname aan dit deeltijdprogramma is dat je jezelf een aantal vaardigheden eigen maakt waardoor je in de toekomst beter kunt functioneren in de thuissituatie, op je werk of in relaties. Om dit doel te bereiken bieden wij je een gestructureerd programma aan in een groepssetting waarin je kunt werken aan individuele behandeldoelen.

Voor een deeltijdbehandeling wordt gekozen wanneer je al eerder een ambulante behandeling geprobeerd hebt die onvoldoende blijvend resultaat heeft opgeleverd en/of wanneer je vaker terugvalt in oude klachten en gedragspatronen. Wat is het

Schematherapie in een vorm van psychotherapie voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht. Door het doen van veel ervaringsgerichte oefeningen doe je kennis op over de patronen die je je in de loop van je leven hebt eigen gemaakt en de invloed daarvan op jezelf en anderen. Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag maar ook je gedachten en gevoelens.

In een groepsschematherapie kun je herkenning en steun ervaren bij groepsleden. Daarnaast is de groep ook een oefenterrein: je kunt hier in een veilige omgeving ervaren hoe je oude patronen geraakt worden door het gedrag andere groepsleden of hoe jouw gedrag effect heeft op anderen. Dit geeft de mogelijkheid jezelf beter te leren kennen en te oefenen met nieuw gedrag. In een groep kan je elkaar ook motiveren om ook echt stappen te zetten in ‘anders doen’, te investeren in jezelf door nieuwe ervaringen aan te gaan.

Naast het deelnemen aan het therapieprogramma is het belangrijk dat je door huiswerkopdrachten en door thuis oefenen met de geleerde vaardigheden je gedragspatronen doorbreekt en gezonder en met meer tevredenheid leert functioneren.

Hoe werkt het

De deeltijdbehandeling is gebaseerd op de schematheorie van Jeffrey Young en is verder uitgewerkt aan de hand van het model van Farrell, Reiss en Shaw (2014) alsook het ‘fasegerichte werken’ door Reubsaet (2018). Het doel van de behandeling is het versterken van gezonde volwassen vaardigheden: het leren ervaren en hanteren van emoties, zicht krijgen op en begrip krijgen voor je gevoelige snaren en het ontstaan daarvan in de leergeschiedenis, zelf beter zorg leren dragen voor eigen basisbehoeften, aanleren van gezonde copingvaardigheden en het leren beteugelen van zelfkritiek.

De behandeling vindt plaats in een groep met 8 deelnemers en biedt de mogelijkheid om nieuwe (corrigerende) ervaringen op te doen met andere mensen. Het programma bestaat uit zowel groeps-schematherapie, vaktherapie (beeldend en dramatherapie) in een groep als een groepsblok waarin toepassen van de geleerde inzichten in het dagelijks leven centraal staan (‘gezonde stappen’). Naast dit groepsprogramma is er eens per twee weken een individuele psychotherapie sessie en zullen er ook een aantal gesprekken met een systeemtherapeut plaatsvinden.

De behandeling duurt 8 maanden en bestaat uit twee fasen. In de eerste fase van de behandeling werk je gedurende vier maanden aan het leren herkennen van de samenhang tussen je klachten en je levensgeschiedenis. We staan stil bij de basisbehoeften die je als kind gemist hebt. Door in je dagelijks leven ook te oefenen met nieuw gedrag herken je je patronen steeds beter en zet je ook stappen om deze patronen te doorbreken. In de tweede fase ga je aan het werk met ontwikkelen van vaardigheden om met deze pijn om te gaan. In deze fase staan het uiten van eigen behoeftes, emoties en wensen centraal en ook het anders gaan doen, je oude, vaak niet helpende, gedragspatronen herkennen en loslaten, en nieuwe gezonde gedragspatronen aanleren.

Het programma vindt plaats op de volgende tijden:

Maandag 09.00 - 12.15 uur:
beeldende therapie, gezonde stappen, groepsschematherapie  

Donderdag 11.00 - 14.00 uur:
dramatherapie, groepsschematherapie, gezonde stappen

Lezen over schematherapie

  • Boek Patronen doorbreken. Negatieve gevoelens en gewoonten herkennen en veranderen. Hannie van Genderen, Gitta Jacob & Laura Seebauer (2012). Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds B.V.
  • Boek Leven in je leven. Jeffrey Young & Janet Klosko (1999). Pearson Benelux B.V.