Direct naar:

Deeltijdbehandeling schematherapie (cluster B)

Verval je telkens in gedrag waarvan je je hebt voorgenomen een volgende keer anders te reageren? Heb je last van hardnekkige gedragspatronen, die je niet kunt veranderen, ook al wil je dat heel graag? Merk je regelmatig dat je met je gezonde verstand best weet wat je zou moeten doen, maar dat je gevoel niet meewerkt en je een andere richting in duwt? Dan zou deze groepsbehandeling wellicht iets voor jou kunnen zijn.

Voor wie

De stabiliserende deeltijdbehandeling schematherapie is bedoeld voor mensen met persoonlijkheidsklachten waarbij er sprake is van stemmingswisselingen, identiteitsproblematiek, problemen in het contact met anderen, zelfbeschadigend gedrag en/of terugkerende gedachten aan de dood. Daarnaast is er vaak sprake van terugkerende psychische klachten, zoals depressies, angsten en een negatief zelfbeeld. Traumatische ervaringen in het verleden kunnen hebben bijgedragen aan het ontstaan van deze klachten. Tevens zijn mensen op een bepaald moment in hun leven vastgelopen, bijvoorbeeld op het gebied van werk, relaties, vriendschappen, dag- en nachtritme of dagbesteding.

Wat is het?

Schematherapie helpt je de oorsprong van je gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op patronen en je dagelijkse leven wordt onderzocht. Je leert jezelf zodanig veranderen dat je je beter gaat voelen, beter voor jezelf kunt zorgen en beter voor jezelf kunt opkomen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier voor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens.

Schematherapie in groepsverband heeft als meerwaarde dat er dingen in het contact met anderen gebeuren, die vergelijkbaar zijn met het gewone leven buiten de therapie. Alle deelnemers brengen hun eigen persoonlijkheid, levensgeschiedenis en problemen mee. Op grond daarvan reageren zij op een bepaalde manier op anderen. Mensen nemen vaak een bepaalde rol aan in een groep. Tijdens de therapie kun je erachter komen wat de anderen bij je oproepen en te weten komen op welke manier jij op anderen reageert.

Doel

Aan het einde van de behandeling heb je meer zicht gekregen op de herkomst van je klachten, gevoelens en gedragspatronen. Je hebt geleerd om beter te voelen wat je behoeftes zijn en op een gezonde manier hiervoor op te komen en te zorgen. Je hebt meer zicht gekregen op je relatie met belangrijke mensen om je heen en je hebt kunnen oefenen met het innemen van een ander perspectief. Ook is er ruimte geweest om oude pijn te verwerken, wat kan leiden tot een nieuw toekomstperspectief.

Je kunt niet deelnemen als je

- Je geen vaste woon- of verblijfplaats hebt;
- Er sprake is van ernstige crisissituaties of suïcidaliteit;
- Het psychiatrische toestandsbeeld, inclusief eventueel middelenmisbruik, zodanig op de voorgrond staat dat het deeltijdbehandeling in de weg staat;
- Je een ernstige ontwikkelingsstoornis en/of persoonlijkheidsstoornis hebt die een groepsbehandeling onmogelijk maken.

Aanmelding

Je kunt bij je huidige behandelaar, of je huisarts om een verwijzing vragen. Ook kun je voorafgaand aan je aanmelding telefonisch met ons overleggen. Na aanmelding krijgt je een intakegesprek, van waaruit een advies voor eventuele behandeling binnen Scelta volgt. Als vanuit de intake het advies voor onze deeltijdbehandeling gegeven wordt, krijgt je een gesprek met de regiebehandelaren van deze behandeling  om samen te bespreken of de deeltijdbehandeling op dit moment daadwerkelijk de meest passende behandeling voor je lijkt te zijn. In dit gesprek kun je ook verdere vragen over de behandeling stellen.

Praktische zaken

Het deeltijdprogramma vindt gedurende 8 maanden plaats op
Dinsdag                       van 09.00 tot 11.45 uur 
Donderdag                  van 11.00 tot 14.30 uur
De groepsonderdelen zijn: groepspsychotherapie (twee keer per week), gezonde stappen en drama / psychomotore therapie. Naast de groepsbehandeling heb je eens in de twee weken een individueel gesprek met je hoofdbehandelaar. Na de eerste 8 maanden volgt een twee periode van 8 maanden, waarbij je één keer in de week een groepsbehandeling volgt en een lager frequent individueel contact hebt.