Direct naar:

Den Haag - Scelta

Scelta is een expertisecentrum voor de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. GGNet Scelta heeft vestigingen in Apeldoorn (kliniek en deeltijd), Den Haag en Nijmegen.

Scelta Den Haag is een gespecialiseerde tweedelijns polikliniek waar mensen vanaf 18 jaar met de hoofddiagnose persoonlijkheidsstoornis behandeld kunnen worden. Van belang is dat dat eerdere behandelingen niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd en de diagnose persoonlijkheidsstoornis reeds gesteld is of dat er na diverse behandelingen een vermoeden bestaat van persoonlijkheidsproblematiek. Wij werken niet met één specifieke behandelmethode, maar passen verschillende methodieken toe waarbij de interactie centraal staat en wij ook lichaamsgericht werken. Wij werken voornamelijk met veranderingsgerichte psychotherapie in groepsverband, soms met een individueel voortraject (steunend/structurerend ofwel psychotherapie). Wij hebben 2 verschillende groepen: een inzicht gevende groepstherapie met lichaamsgerichte therapie voor een dagdeel per week (2,5u) en een eendaagse deeltijdbehandeling, waarbij het meer op vaardigheden gericht is.

Scelta Den Haag neemt geen nieuwe patiënten in zorg. Dit in verband met het voorgenomen besluit om per 31 december 2021 deze locatie te sluiten.

Website Scelta

Bezoekadres

Van de Spiegelstraat 17-21
2518 ES  Den Haag

Telefoon

088-933 2200

Foto's

Route