Gepubliceerd:

De Wvggz ging op 1 januari 2020 in en regelt de rechten van mensen die verplichte zorg nodig hebben vanwege hun psychische stoornis. Zorg kan worden verplicht als deze mensen een gevaar voor zichzelf of anderen vormen, maar pas als alle alternatieven zijn onderzocht. Gedwongen opname in een kliniek zoals voorheen hoeft gelukkig niet meer; zij kunnen ook thuis of op de polikliniek worden behandeld. De isoleercel geldt niet meer als behandelstandaard en patiënten worden zoveel mogelijk betrokken bij hun persoonlijke behandelplan. De maatregelen werden ingesteld om het aantal opnames terug te dringen en minder dwangmedicatie voor te hoeven schrijven. Maar vooral ook om de patiënt meer zelfregie te geven over de behandeling en het minder traumatiserend te maken. “Mensen die in een psychose verkeren kunnen heel angstig zijn, wat alleen maar verergert als je ze in hun eentje opsluit, zonder iemand die ze uit hun crisis kan begeleiden. Dat is eigenlijk heel gek; als je heel ernstig ziek bent kom je in het ziekenhuis op de Intensive Care, waar je - de naam zegt het al - gemonitord en begeleid wordt tot het weer beter met je gaat. Bij mentaal ernstig zieke mensen deden we dus altijd precies het tegenovergestelde, terwijl die patiënt die intensieve aandacht en zorg net zo hard nodig heeft. Het alternatief waar we nu voor kiezen is ondersteuning met medicatie en we zetten een team van collega’s in dat de patiënt heel intensief begeleidt tot de patiënt uit crisis is”, aldus Lidija Mesic, manager van HIC Doetinchem. “De isoleercellen doen tegenwoordig dienst als opslagruimte”.

Individuele begeleiding en medicatie
Hoofdonderzoeker en psychiater Stephan Gemsa: “Naast de ontwikkeling binnen de HIC Doetinchem met 365 dagen zonder separatie kunnen we stellen dat dit niet op zichzelf staat. Ook bij de HIC in Apeldoorn zijn de cijfers verminderd en is er een verschuiving van de isoleercel naar individuele begeleiding en behandeling met medicatie. Niet alleen de wettelijke veranderingen, maar ook de beleidskeuzes van GGNet-behandelaren spelen een rol, blijkt uit ons onderzoek. De daling was bij GGNet ook vóór de Wvggz al te zien, maar sinds de inwerkingtreding is deze spectaculair te noemen. Het aantal isolatie-uren in 2019 bij GGNet 21.133 uur en in 2020 was dat aantal gedaald naar 3.844 uur. Per 1000 opname-uren is dit 1,3 uur. Dat getal ligt overigens ver beneden het in 2018 berekende landelijke gemiddelde van 3,6 uur per 1000 opname-uren.

Het onderzoek ‘The Compulsory Care Act: Early Observations and Expectations of In- or Outpatient Involuntary Treatment’ van Stephan Gemsa en Eric Noorthoorn is terug te vinden op: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2021.770934/full