Gepubliceerd:

Kennis bundelen

Het moderne en toekomstbestendige gebouw wordt ingericht voor mensen die hoog intensieve psychische zorg nodig hebben. Een plek waar je veilig bent als het nodig is en je goed en snel behandeld wordt. Inge de Vries, zorginhoudelijk projectleider van het nieuwbouwproject bij GGNet: “Wij willen onze kennis van de Hoog Intensieve Klinische Zorg bundelen op één plek om zo de zorg voor onze patiënten nog verder te verbeteren”.

Bouwen doe je samen

Op dinsdag 24 mei heeft Rob Jaspers, voorzitter van de Raad van bestuur van GGNet, de aannemingsovereenkomsten met Klaassen Groep en Hollander Techniek getekend. Klaassen Groep is de bouwkundig aannemer en Hollander Techniek de installatietechnisch aannemer.

“Bouwen doe je samen”, zegt: Walter Binnendijk, bouwprojectmanager. Hij geeft aan dat een goede onderlinge samenwerking essentieel is. “Als alle partijen, adviseurs, aannemers en ook de opdrachtgever dit gedachtegoed beamen draagt dat bij aan het werkplezier binnen het bouwteam en dat komt de kwaliteit van het gebouw ten goede”.

Duurzaam bouwen

In de ontwerpfase is continu aandacht geweest voor het minimaliseren van het energieverbruik van het nieuwe gebouw. Zo worden de patiëntkamers decentraal verwarmd en geventileerd. De temperatuurregeling werkt op aanwezigheid van de patiënt waardoor het energieverbruik wordt beperkt. Verder worden er zonnepanelen op de nieuwbouw en op het naastgelegen techniekgebouw geplaatst om te komen tot een energieneutraal gebouw.

Planning

In april is de omgevingsvergunning verleend door de gemeente Zutphen. De grond is inmiddels bouwrijp gemaakt en op 1 juli wordt gestart met de fundering. De oplevering staat gepland voor het derde kwartaal van 2023. Dan is er nog ongeveer drie maanden nodig om het gebouw in te richten en zullen we “proefdraaien” met de medewerkers van de nieuwe kliniek om het gebouw en alle systemen en procedures te testen.

Architectuur

IAA-architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp van het gebouw. Zij kregen de opdracht de specifieke functionaliteit van hoog intensieve zorg in harmonie te ontwerpen met de parkachtige omgeving en passend bij historische waarde van Groot Graffel.

Toekomst

Naast nieuwbouw is vervanging en renovatie van een deel van de bestaande gebouwen ook onderdeel van het ontwikkelplan Groot Graffel. We ontwikkelen Groot Graffel tot een eigentijdse, prettige en veilige omgeving voor patiënten, medewerkers, bezoekers en omwonenden. Er komt onder meer ruimte voor sport en beweging, ontspanning en ontmoeting.