Direct naar:

Over GGNet Scelta

Leren je eigen leven vorm te geven, een topprestatie!

Je kunt bij ons terecht als je bent vastgelopen in je eigen leven en ambulante hulp je onvoldoende op weg heeft geholpen. Wij hebben een bovenregionaal gespecialiseerd aanbod van klinische en dagklinische behandeling (Apeldoorn), en een aanbod van ambulante groepsbehandeling (Nijmegen) gericht op volwassenen en jongeren vanaf 18 jaar. We vinden het belangrijk om naasten bij de behandeling te betrekken, zoals partners, familieleden en/of vrienden. Behalve voor behandeling kun je bij ons terecht voor consultatie en second opinion onderzoek gericht op diagnostiek en behandeling. Binnen GGNet Scelta leiden we jonge professionals op en doen we onderzoek naar innovatieve behandelwijzen. 

Wat maakt onze zorg bijzonder?

Wat maakt onze zorg bijzonder?

  • In ons behandelaanbod richten we ons op positieve gezondheid en herstel, waarbij er aandacht is voor het werken aan verandering maar ook voor het accepteren van datgene wat onveranderbaar is.
  • We denken dat mensen steun mogen ontvangen bij het werken aan de eigen persoonlijkheidsontwikkeling en dat daarmee gebouwd wordt aan een betere kwaliteit van leven.
  • We zien dat mensen vaak geleerd hebben om zich staande te houden met overlevingsstrategieën die ooit hielpen, maar op een gegeven moment blijkt het nodig andere strategieën aan te leren. Daarbij helpen wij graag.
  • Ons behandelaanbod is gebaseerd op jarenlange ervaring in combinatie met kennis vanuit wetenschappelijk onderzoek. Daarbij sluiten zoveel mogelijk aan bij de individuele voorkeuren en behoeften van de patiënt.
  • Een gelijkwaardige samenwerking staat in onze behandeling centraal. Onze behandelaren werken met overtuiging en vanuit compassie. Zij bieden duidelijkheid en transparantie in het behandelcontact. 
  • We ervaren de waarde van het betrekken van belangrijke anderen bij de behandeling. Wanneer je je ontwikkelt, is het van belang je omgeving daarin mee te nemen zodat belangrijke banden versterkt worden.
  • Omdat persoonlijkheidsproblematiek gepaard kan gaan met klachten of problemen die afzonderlijk aandacht vragen, werken wij waar nodig samen in een netwerk van andere aanbieders van zorg. Korte lijnen en een goede afstemming is daarbij zeer belangrijk.
  • GGNet Scelta Apeldoorn heeft het keurmerk TopGGz wat betekent dat we een afdeling vormen waarin nieuwe behandelmethoden worden onderzocht op effectiviteit en haalbaarheid.

 

 

"We helpen hier met een enthousiast team mensen een eigen richting te geven aan hun leven".

Familie en naasten

Wij vinden het belangrijk om familie en naasten te betrekken bij de behandeling. Wij spreken in het begin van de behandeling af welke communciatie er met familie en naasten nodig is.

 

 

 

 

Ervaringen

De patienten van GGNet Scelta hebben hun ervaringen met ons gedeeld.

Samenwerkingen

GGNet Scelta is lid van het landelijk kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen, podium klinische psychotherapie (Trimbos Instituut), en draagt actief bij aan het ontwikkelen van nieuwe inzichten en zorgaanbod. Verder ondersteunt Scelta de landelijke patiëntenorganisatie stichting Borderline

Klachten over Scelta

Onze medewerkers doen hun uiterste best om u of uw naaste te helpen. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Bijvoorbeeld over uw behandeling of over hoe er met u of uw familie wordt omgegaan.

U kunt een aantal stappen ondernemen om tot een oplossing voor uw klacht te komen.

Lees meer over klachten en de stappen die u kunt ondernemen