Samenwerking


Professionals uit de verschillende domeinen leren elkaar steeds beter kennen en kunnen laagdrempelig contact leggen. Kennis komt bij elkaar en wordt gedeeld. Hulpvragen worden in de breedte opgepakt. Op deze manier zijn we in staat de persoon achter de vraag de juiste zorg en/of ondersteuning op de juiste plek te bieden.

De samenwerking is nog volop in ontwikkeling. In eerste instantie richten we ons op de volgende drie onderwerpen:

  1. Preventie en welzijn
  2. Verkennend Gesprek
  3. Overlegtafel
Verg 4 mensen in verg aan tafel 077

Projecten in deze regio

Nieuws in deze regio

  • Verg overvieuw naar mensen op bank088

    Samenwerking in de Liemers

    Huisartsen, het sociaal domein (welzijnsorganisaties en gemeenten), de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg in de regio Liemers zijn sinds vorig jaar 2023 same...