Direct naar:

Weg met de wachtlijst

Snel de juiste zorg op de juiste plek? Geholpen door de landelijke stuurgroep en een subsidie van VWS (ZonMW) werden versnellers ingezet om de wachttlijsten te verkorten. Vanuit die overtuiging tekende GGNet drie jaar geleden voor een regionale pilot met een onafhankelijke wachtlijstversneller: een projectmanager die knelpunten en kansen voor een regionale aanpak van de wachttijden in kaart bracht. En ook concrete voorstellen deed om de wachttijden te verkorten. 

De Transfertafels maken onderdeel uit van het project ‘Weg met de wachtlijst!. 33 organisaties uit de regio Apeldoorn-Zutphen werken hierin samen om mensen met psychische klachten de juiste zorg op de juiste plek te geven, zo snel mogelijk. Daarmee wordt de mentale veerkracht in deze regio verbeterd.

Partners Weg met de wachtlijst

GGNet, Tactus, Iriszorg, Molemann, HSK, Riwis zorg en welzijn, cliëntenraad Iriszorg, cliëntenraad Riwis, cliëntenraad GGnet, Leger des Heils, Humanitas DMH, Gemeente Apeldoorn, Gemeente Brummen, Gemeente Epe, Gemeente Hattem, Gemeente Heerde, Gemeente Lochem , Gemeente Voorst, Gemeente Zutphen, HOOG huisartsen regio Apeldoorn en regio Zutphen , Coöperatie Overgelder, Korak Herstelcentrum, Ixta Noa, Zilveren Kruis, Stichting Perspectief Zutphen, Proscoop, Dimence, Mindfit, Emendare, Psyq, Gelre ziekenhuizen, Mindler, vrijgevestigde therapeuten, Stimenz, Twomorrow, Stichting EVEN

Transfertafel Apeldoorn

De ‘Transfertafel’ in de regio Apeldoorn/Zutphen werd gestart in het najaar van 2021 van het regionale project ‘Weg met de Wachtlijst’. Het is gericht op het terugdringen van de wachttijden in de ggz. Mensen die een ggz-verwijzing kregen werden zo snel mogelijk de juiste behandeling geboden in het brede netwerk van mentale gezondheidsorganisaties in de regio. Tweewekelijks worden in Apeldoorn nieuwe casussen besproken in een intercollegiaal team en worden mensen direct doorverwezen op basis van match en actuele beschikbaarheid. In 12 maanden tijd (gepubliceerd in oktober 2022) werden 600 transfers gerealiseerd. De 600 transfers leverden de volgende resultaten op: 40 tot 50% van de mensen die bij GGNet in Apeldoorn werden aangemeld in die periode* elders sneller, beter passend en goedkoper geholpen konden worden. 44% werd van de specialistische GGZ (sggz) doorverwezen naar ‘snellere’ sggz: partijen waar de wachttijden korter zijn.15% kon van de sggz naar de basis ggz doorverwezen worden en 10% kon zelfs direct in het sociaal domein terecht.

Transfertafel Zutphen

In navolging van het pilotproject ‘Transfertafel’ in de regio Apeldoorn/Zutphen, start deze samenwerking ook met de Zutphense organisaties die zich richten op mensen met psychische problemen. Van huisartsen tot organisaties in het sociaal domein, en van GGZ organisaties tot ervaringsdeskundigen. Samen zorgen zij op de Transfertafel voor een snelle verwijzing. Een belangrijk onderdeel hiervan is om breed te kijken naar de situatie van de persoon in kwestie, vanuit positieve gezondheid, zodat niet alleen de klacht leidend is.