Direct naar:

Verwijzers

Startpagina voor huisartsen, specialisten en andere verwijzers

 We bespreken samen met de patiënt hoe wij hem/haar het beste kunnen helpen, thuis, op de polikliniek,  telefonisch, via videobellen of een combinatie van deze mogelijkheden. 

Contactgegevens voor aanmelding

Snel aanmelden?

Hoe kan ik een patiënt bij GGNet aanmelden?

  1. Via ZorgDomein
  2. Via een brief of mail gericht aan het secretariaat van een poli of FACT

Hulpmiddel voor verwijzing naar juiste zorg: verwijskaart ggz

Spoed? Neem contact op met de crisisdienst van GGNet.

Vrouw blaast bellen

Wie kan naar GGNet verwijzen?

De zorgverzekeraar bepaalt welke overige artsen naar GGNet kunnen verwijzen. Dat geldt voor de generalistische basis ggz (BGGZ) en de specialistische ggz (SGGZ).
Staat uw specialisme niet in het overzicht? Dan kunt u alleen 'indirect verwijzen'. De patiënt vraagt in dat geval de huisarts om een verwijzing.

Vader en dochter op de bank

Specialismen, basis ggz, preventie en interculturele zorg

Specialismen
GGNet kent voor een aantal aandoeningen gespecialiseerde centra:

Basis ggz
Meer informatie over Bas Basis GGZ

Preventie
We bieden verschillende cursussen voor professionals, patiënten, familie, ouders, kinderen, asielzoekers en migranten. 

Bekijk alle cursussen

Interculturele zorg

GGNet biedt ondersteuning op het gebied van interculturele zorg. De zorg is gericht op de mensen met een andere culturele afkomst die in de Nederlandse samenleving wonen.

Bekijk het aanbod interculturele zorg

Opa en oma op bankje in de tuin

Wachttijden

Helaas hebben wij wachttijden. GGNet probeert dit natuurlijk zoveel mogelijk te beperken. Als er een wachttijd is voor een behandeling dan bieden wij, indien mogelijk, een aanbod aan voor de tussenliggende periode.

 

Vinger en boom

Locaties en werkgebied

Werkgebied GGNet 2022 ev

GGNet wil zoveel mogelijk de ggz zorg in de leefomgeving van de mensen aanbieden

Wij delen graag onze kennis

We staan bekend om het bieden van psychiatrische hulp aan onze patiënten, maar we doen meer dan dat. We vinden het belangrijk om onze expertise te delen met anderen. Bijvoorbeeld in de vorm van advies over niet-ingeschreven patiënten, scholing, presentaties, coaching en supervisie. Zo dragen we bij aan ´herstel voor iedereen´. 

We vragen hiervoor soms een vergoeding, zodat deze activiteiten niet ten koste gaan van de zorg voor onze patiënten. Hiervoor vragen we begrip. Dit betekent dat we voor langere consultatie een vergoeding vragen. Voor korte afstemming (minder dan 10 minuten) vragen we geen vergoeding. Dat zien wij namelijk als een voorwaarde voor soepele samenwerking. Ook voor consultatie van de crisisdienst en consultatieve psychiatrie in het ziekenhuis vragen we geen vergoeding. We hopen erop veel samen te kunnen werken en kennis te delen.

Daarnaast delen we onze kennis graag met jullie op specifieke thema's. Bijvoorbeeld nu een trainingsmodule 'Leer Beter Slapen', in te zetten voor professionals met CGT-i ervaring.

Twee vrouwen in gesprek