Direct naar:

Beschermd wonen

Het verlenen van zorg aan mensen met psychische klachten die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen doen we niet alleen. Samenwerking is nodig. Samen met de gemeenten leveren wij graag ons aandeel op het gebied van wonen en behandelen in de professionele ondersteuning van psychisch kwetsbare volwassenen. Samen met gemeenten en andere ketenpartners delen wij ambities op het gebied van mentale zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de psychisch kwetsbaren in onze samenleving. Dit kan bij GGNet in een woonvorm of met ambulante woonbegeleiding.

Zoveel mogelijk zelfredzaam

Binnen een woonvorm zullen wij er alles op richten om cliënten zoveel als mogelijk zelfredzaam te laten wonen met als uiteindelijk doel weer zelfstandig te wonen. Voor de groep die dat niet lukt zullen we blijven zoeken samen met de cliënt wat er nog wel mogelijk is.

 

oma en kleindochter in gesprek

Aanmelden

Wilt u een cliënt inschrijven? Dat kan met dit aanmeldformulier.
U kunt ook een afspraak maken om eerst te komen kijken. In een oriëntatie kijken we dan ook wat er moeten gebeuren voordat een cliënt bij ons komt wonen. 

 

 

3 vrouwen met telefoon

Aanmeldfunctionarissen Woonzorg

Doetinchem

Contactpersoon: M. Bergman
Telefoonnummer: 088 - 933 1220

Winterswijk/Groenlo

Contactpersoon: A. Putman
Telefoonnummer: 
06-22385617

Zevenaar

Contactpersoon: J. van Dort
Telefoonnummer: 
088 - 933 4348

Zutphen, Polbeek en Praebsterkamp

Contactpersoon: N. Schuite
Telefoonnummer: 088 - 933 4998

Zutphen/ Warnsveld (Lombardsteeg/Mark 7)

Contactpersoon: M. Jansen
Telefoonnummer: 088 - 933 4522

Zutphen, Berkelkade

Contactpersoon: R. van Erken Calandt
Telefoonnummer: 088 - 933 4363 

Vorden/Warnsveld (Enkweg/Mark 1)

Contactpersoon: M. Kasteel 
Telefoonnummer:
088 - 933 4511

 

 

gesprek op terras

Woonzorglocaties