Direct naar:

Informatie voor verwijzers regio Zevenaar

Op deze pagina leest u meer over de afgekondigde aanmeldpauze voor de ambulante volwassenenzorg (SGGZ) in de gemeenten Zevenaar, Montferland, Doesburg, Duiven en Westervoort.. De aanmeldpauze is ingegaan op 15 januari 2022 en komt op 15 juli a.s. te vervallen.

Laatste informatie

Onderstaande informatie is ook per brief verstuurd naar verwijzers en praktijkondersteuners in de regio Zevenaar d.d. 1 juli 2022.

Beste huisarts en praktijkondersteuner ggz,


Met dit schrijven informeren wij u dat de aanmeldpauze voor ambulante volwassenenzorg in de regio Zevenaar (gemeenten Zevenaar, Montferland, Doesburg, Duiven en Westervoort) per 15 juli a.s. komt te vervallen. We gaan vanaf deze datum de verwijzingen voor de behandeling van uw patiënt weer aannemen. Zoals momenteel ook landelijk het geval is, zal uw patiënt in veel gevallen helaas nog wel met wachttijd te maken krijgen. We blijven uiteraard inzetten op het terugdringen van die wachttijden, maar dat kunnen we niet alleen. Meer structurele en duurzame oplossingen voor dit probleem pakken we inmiddels ook samen met betrokken partijen in de regio op.


Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan?
We hebben het aanmeld- en intakeproces onder de loep genomen en geoptimaliseerd. Vanaf 15 juli starten we onder meer met een telefonische screening van uw doorverwijzing. Dit geldt voor zowel bestaande aanmeldingen als voor nieuwe aanmeldingen. Het streven is om binnen 1 week contact op te nemen met de patiënt om een telefonische screening in te plannen. Het personeelstekort hebben we iets weten terug te dringen en we hebben de wachtlijst ge-updatet. Kortom, wij hebben datgene gedaan om in de regio Zevenaar weer de kwaliteit van zorg te kunnen bieden waar wij voor staan en wat van ons verwacht wordt.


Op regionaal niveau hebben we ook de nodige stappen gezet in de afgelopen zes maanden. We hebben een regio Zevenaar-overleg geïnitieerd waarin de gemeenten, zorgverzekeraars, zorgpartners en de verwijzers vertegenwoordigd zijn. Ons overleg zal een vervolg krijgen in september, als we weer met alle betrokken partijen bijeenkomen. In ons hele werkgebied - Noord en Oost Gelderland - zetten we de komende jaren proactief in op de beweging van ‘Zorg naar Gezondheid’ en starten wij samenwerkingspilots om de ggz duurzaam te veranderen. In de regioaanpak ‘8rhk Gezond’ zijn diverse ontwikkelplekken gestart waar wij actief bij betrokken zijn. Ook op landelijk niveau zijn we met andere geïntegreerde ggz-instellingen een ontwikkelagenda gestart voor structurele verandering in de ggz.

Wij danken u voor uw geduld en begrip voor de onwenselijke situatie die was ontstaan in januari door de harde maatregel die we moesten treffen. Wij beseffen heel goed wat de impact is geweest voor u en uw patiënten en betreuren dat. Wij zullen er alles aan blijven doen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. Voor consultaties kunt u ons ook altijd bereiken via VIPLive.

Met vriendelijke groet,

Nanda Los, manager Ambulant Volwassenen Zevenaar
E-mail: n.los@ggnet.nl

Eerdere communicatie

HIeronder vindt u de brief die wij op 13 januari verstuurden naar verwijzers en praktijkondersteuners in de regio Zevenaar en het nieuwsbericht op onze website.