Direct naar:

Informatie voor verwijzers regio Zevenaar

Op deze pagina leest u meer over de afgekondigde aanmeldpauze voor de ambulante volwassenenzorg (SGGZ) in de gemeenten Zevenaar, Montferland, Doesburg, Duiven en Westervoort.. De aanmeldpauze is ingegaan op 15 januari 2022 en duurt naar verwachting zes maanden. 

Laatste informatie

Onderstaande informatie is ook per brief verstuurd naar verwijzers en praktijkondersteuners in de regio Zevenaar d.d. 28 april 2022.

 

Beste huisarts en praktijkondersteuner ggz,  

In januari 2022 kondigden wij een aanmeldpauze van 6 maanden – tot 15 juli 2022 - aan voor de ambulante volwassenenzorg (SGGZ) in de gemeenten Zevenaar, Montferland, Doesburg, Duiven en Westervoort. We beloofden u tussentijds te informeren over de voortgang. Hierbij geven we u graag een update:

Hoe staan we er voor?

We waren al druk op zoek naar nieuwe collega’s en daar zijn we met nog meer energie mee doorgegaan. Dat heeft tot op heden 1 nieuwe psychiater opgeleverd die we met veel enthousiasme begroeten in ons team. We zoeken momenteel onder andere een 2e psychiater en 2 GZ-psychologen. Zoals aangekondigd, zijn we ook de bestaande wachtlijst gaan nalopen. Dat leverde tot op heden op dat een aantal wachtenden elders hulp hadden gevonden en daardoor van de wachtlijst af konden. Het grootste aantal wachtenden heeft ervoor gekozen te blijven wachten.

Ook zijn we onze werk- en behandelprocessen aan het verbeteren. De herstelgerichte aanpak die we vanuit ‘Positieve gezondheid’ binnen de werkterreinen van de ggz willen doorvoeren, gaat ook in de regio Zevenaar zijn vruchten afwerpen. Patiënten krijgen met deze behandelwijze meer zelfregie, komen vlotter tot herstel en stromen sneller door naar zorgpartners, waardoor er meer ruimte ontstaat in de ggz voor nieuwe patiënten. Voor hen die het lastig vinden hun weg te vinden na behandeling bij de ggz, lanceren we in mei een nieuw ontwikkelde module ‘Eigen wegwijs’. Hierin leren we patiënten hoe ze om kunnen gaan met de uitdagingen waar ze mogelijkerwijs mee te maken gaan krijgen en proberen we ze op zichzelf te vertrouwen.  

Duurzame(re) oplossing

Gelukkig zit de deur ondertussen niet dicht voor de crisisdienst. Op dit moment komen 3 à 4 patiënten wekelijks bij ons binnen via de crisisdienst. Ook konden we patiënten en cliënten bedienen bij Ouderen, Jeugd en bij Bas, de basis ggz-dienst van GGNet. 

Het vinden van een duurzame(re) oplossing voor de situatie in deze regio vergt meer tijd. Samen met betrokken partijen in onze regio - de gemeenten, zorgpartners en de zorgverzekeraar - zijn we in gesprek over mogelijke oplossingen en taakverdeling om naar die oplossingen te bewegen. Deze week zijn wij weer bij elkaar gekomen en een vervolgafspraak staat gepland in juni. 

En wat te doen in de tussentijd?

U heeft de mogelijkheid ons via VIPLife te consulteren voor vragen en/of advies. U kunt uw patiënt adviseren te kijken op www.mijnzorgverzekeraar.nl voor alternatieven. Dit is een landelijk initiatief van zorgverzekeraars vanuit hun zorgplicht. U kunt erop vertrouwen dat wij hard werken om de ontstane situatie zo snel mogelijk, maar uiterlijk 15 juli, weer werkbaar te maken. Wij danken u voor uw geduld en begrip.   

Met vriendelijke groet,  

 

Nanda Los, manager Ambulant Volwassenen Zevenaar 
E-mail: n.los@ggnet.nl  

Eerdere communicatie

HIeronder vindt u de brief die wij op 13 januari verstuurden naar verwijzers en praktijkondersteuners in de regio Zevenaar en het nieuwsbericht op onze website.