Direct naar:

Kortdurende Individuele Deeltijd voor jeugd en jongvolwassenen

Voor wie?

De Kortdurende Individuele Deeltijd (KID) is een deeltijd voor jeugd en jongvolwassenen van 14 t/m 23 jaar met psychiatrische problematiek in Apeldoorn (5-daagse deeltijd) en Doetinchem (7-daagse deeltijd met mogelijkheid tot deelname in avonden). De KID is bedoeld voor crisisinterventie, stabilisatie en het voorkomen van een opname. 

Hoe werkt de KID?

We werken herstelgericht en het programma-aanbod is maatwerk. Als je naar school gaat of werkt proberen we dit zoveel mogelijk in stand te houden en zal deelname aan de KID rondom deze activiteiten gepland worden. We hebben verschillende programma’s waar je aan mee kunt doen. Deze zorgen voor meer overzicht en structuur, helpen je met sociale vaardigheden of zijn gericht op het voorkomen van een crisis.


Daarnaast vinden we creatieve en sportieve activiteiten erg belangrijk. Deze vinden plaats in een creatieve ruimte/lokaal, sportzaal of zwembad.


Een team van verpleegkundigen, een bewegingsagoog, activiteitenbegeleidster en ervaringsdeskundige begeleiden de groepen.

Aanmelden

Je kunt worden aangemeld voor de KID door een behandelaar binnen GGNet, bijvoorbeeld de Crisisdienst of je ambulante behandelaar, of door een behandelinstelling in de regio Apeldoorn/Doetinchem. De voorwaarde is dat deze behandelaar betrokken blijft. We werken nauw samen met jou en je behandelaar en het is mogelijk dat je ook met deze behandelaar gesprekken hebt terwijl je het programma op de KID volgt. De KID wordt gezien als een ‘module’ die tijdelijk toegevoegd kan worden aan een ambulante behandeling.

Als tijdens de intake gezamenlijk doelen voor deelname gesteld kunnen worden kan er na de intake een zorgafstemmingsgesprek gestart worden. We hebben geen wachtlijst.


De duur is meestal 8 weken. Elke 4 weken is er een Zorg Afstemmings Gesprek (ZAG) waarin jouw voortgang besproken wordt.