Direct naar:

Familie en naasten

Bent u naaste van iemand die een psychisch probleem heeft, of bent u op een andere manier betrokken bij iemand die bij ons wordt behandeld of bij ons is opgenomen? Dan komt er veel op u af, soms nadat u al een lange periode van moeilijkheden kent. Dat geldt voor u als u partner bent, maar ook voor kinderen of andere familieleden, of direct betrokkenen als vrienden of buren. U kunt uw familielid of naaste tot grote steun zijn, maar soms hebt u zelf een steuntje in de rug nodig. U maakt zich misschien zorgen, twijfelt of u het wel goed doet of wilt misschien gewoon uw verhaal kwijt. Ook voor u biedt GGNet verschillende mogelijkheden tot ondersteuning.

Familie en behandeling

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. GGNet vindt het belangrijk dat u zo goed mogelijk geïnformeerd en betrokken wordt bij de behandeling van uw familielid. U kunt dan ook een waardevolle bijdrage leveren tijdens de behandeling, verzorging of begeleiding. 

Bekijk hier de folder 'Aandacht voor familie - GGNet is er ook voor u!',met informatie voor familieleden en directbetrokkenen van patiënten, inclusief de Richtlijn Familiebeleid GGNet.

Behoefte aan ondersteuning

Misschien krijgt u van uw omgeving al voldoende ondersteuning om met deze moeilijke situatie om te gaan, maar het kan ook zijn dat u nog behoefte hebt aan andere ondersteuning. Hoe gaat u om met uw eigen gevoelens die samenhangen met de psychische problemen van uw naaste? U kunt te maken krijgen met gevoelens van verdriet, onmacht, schuld, schaamte, boosheid en/of onzekerheid over de toekomst. 

Ons aanbod

Omdat de zorg voor familie binnen GGNet belangrijk is, is er een uitgebreid ondersteuningsaanbod voor familieleden. Het aanbod is zowel voor kinderen als volwassenen (partners, ouders, broer/zus, volwassen kinderen en andere betrokkenen). We willen hiermee voorkomen dat u als partner, ouder of kind te veel belast raakt.

Bekijk ons aanbod eens om te zien of er een cursus is die u verder kan helpen:

“Contacten met familie opnieuw opbouwen vind ik erg belangrijk. Bij mijn eigen herstel is mijn familie namelijk erg belangrijk voor mij geweest.”

GGNet naasten! De Karify omgeving ontwikkeld voor én samen met naasten

Onze preventiefunctionarissen spreken veel met partners, ouders en kinderen van onze patiënten. Veel vragen gaan over de behandeling, de aandoening, hoe ze iemand kunnen helpen in het herstel, hoe ze het beste met de situatie om kunnen gaan of waar ze terecht kunnen voor ondersteuning. Daarom ontwikkelden we een Karify platform voor én door naasten.
Bekijk het platform alvast in deze video

De link hieronder leidt u naar de Karify pagina waar u zich (gratis) kan aanmelden.
https://ggnet-naasten.karify.com

Dienst Geestelijke Verzorging

Een indringende ervaring kan het leven van u en uw familielid op zijn kop zetten. U kunt een beroep doen op onze medewerkers van de Dienst Geestelijke Verzorging voor al uw levens- en geloofsvragen.

Familie Vertrouwenspersoon

Soms kan er wat misgaan tussen familie en behandelaar/ begeleider. Wanneer zij er samen niet uitkomen, kan de familie een beroep doen op de fvp voor ondersteuning. Die ondersteuning bestaat uit: luisteren, adviseren, informatie geven, verwijzen (bijvoorbeeld naar aanbod van GGNet Preventie of mantelzorgorganisaties), het gesprek weer op gang krijgen of bemiddelen. 

Vanaf 1 januari 2022 ligt de focus van de fvp op ondersteuning in het kader van de Wet verplichte GGZ. De fvp ondersteunt naasten van mensen:

 • Die verplichte zorg ontvangen met een zorgmachtiging of crisismaatregel.
 • Voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid.
 • Die zijn opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven.

De Familie Vertrouwenspersoon voor GGNet is:

Christiaan Verweij
E-mail c.verweij@familievertrouwenspersonen.nl
Tel: 06-155 729 07

Familieraad

De Familieraad van GGNet komt op voor de belangen van familie en zorgt onder andere voor naleving van het familiebeleid.

Mantelzorg

Zorgen voor uw naaste is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Veel mensen krijgen vroeg of laat te maken met mantelzorg. En mensen doen dit uit liefde voor elkaar. Dat neemt niet weg dat zorgen voor een ander soms zwaar is. Dan zijn er twijfels of je het zorgen goed doet en of je het kunt volhouden. Het kan helpen om ervaringen van andere mantelzorgers te horen.

Podcast
We hebben een speciale podcast gemaakt (audiouitzending). Hierin vertellen mantelzorger Ans en professional Lars over hun ervaringen. Wat betekent het om mantelzorger te zijn? Hoe kun je goed voor jezelf blijven zorgen? En welke rol kan een professional spelen? Mantelzorger Ans: ‘Ik moest op een gegeven moment zeggen: ik heb zelf ook hulp nodig.’

Luister deze en andere podcasts hier


Infographics
Drie infographics maken in 1 oogopslag duidelijk waar informatie en ondersteuning is te vinden over:

 • mantelzorg voor ouderen met alleen psychiatrische problematiek
  • klik hier voor de infographic
 • mantelzorg voor met ouderen met psychiatrische en lichamelijke problematiek
  • klik hier voor de infographic
 • werk en mantelzorg
  • klik hier voor de infographic

Deze podcast en infographics zijn in stand gekomen door de samenwerking van diverse organisaties: AnQer, In voor Mantelzorg, Gemeente Heerde, GGNet, Movisie, Verian, en WZU Veluwe.

Meldcode

De veiligheid van onze patiënten – en die van hun naasten – is voor ons van groot belang. Professionals die werken in het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg, de zorg, welzijn en justitie vallen onder de wet Meldcode en zijn verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De Meldcode is een stappenplan en deze helpt professionals zorgvuldig te handelen. Met het doorlopen van de Meldcode kunnen we eerder de juiste hulp bieden. Een behandelaar zal de zorgen en vermoedens zoveel mogelijk open met de patiënt bespreken. 

GGNet heeft meerdere aandachtsfunctionarissen die geschoold zijn en geregistreerd staan bij de Landelijke Vereniging Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling.

Bekijk hier de meldcode op de website van de Rijksoverheid

Bekijk onze folder Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Websites Landelijke Familieorganisaties

Familie- en cliëntenorganisaties organiseren vaak bijeenkomsten om informatie over de ziekte te geven en uit te wisselen. Daarnaast bieden ze vaak de mogelijkheid voor persoonlijke ondersteuning: telefonische hulp of individuele belangenbehartiging. De informatie die u hieronder vindt, gaat over verschillende familieorganisaties en activiteiten. Deze organisaties horen niet bij GGNet, maar kunnen voor u misschien wel wat betekenen:

Familieorganisaties gericht op familieleden van patiënten met allerlei diagnoses:

Familieorganisaties gericht op familieleden van patiënten met een bepaalde psychiatrische ziekte:

 • Balans. Vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS.
 • Ypsilon. Vereniging van familieleden en naastbetrokkenen van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.

Organisaties die zich richten op de familie én het zieke familielid samen:

 • VMDB. Vereniging voor Manisch depressieven en betrokkenen.
 • NVA. Nederlandse vereniging voor autisme.
“Mijn familie en een paar goede vrienden. Vooral het feit dat ze er gewoon waren en zijn. Ze hebben me niet laten vallen ondanks dat ik echt moeilijk ben geweest. Ik deed het niet expres: het bleek na de diagnose echt iets te zijn en daar was ik best opgelucht over.”

Overige nuttige websites

 • www.kopopouders.nl: Online opvoedondersteuning voor ouders met stress, psychische en/of verslavingsproblemen.
 • www.113.nl: Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. Hun missie is een land te krijgen waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord.
 • www.mantelzorg.nl Landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste (mantelzorg).
 • www.luisterlijn.nl: Telefonische hulpdienst met professioneel opgeleide vrijwilligers, is 24 uur per dag bereikbaar voor een luisterend oor.